UCR (Uppsala Clinical Research Center) är en bred resurs för den kliniska forskningen
både regionalt, i Sverige och internationellt.

UCR är Sveriges största akademiskt ledda forskningsorganisation (ARO) som på uppdrag från såväl akademi som industri genomför och hanterar alla aspekter av kliniska forskningsprojekt under ett och samma tak.

UCR har cirka 145 medarbetare och är organiserat som ett självständigt, icke-vinstdrivande enhet inom Uppsala universitet och Region Uppsala. 

UCR är en unik organisation och ingår i nätverket Kliniska Studier Sverige.

UCR har den kompetens och teknik som behövs för att omsätta innovativa idéer till translationella forskningsprojekt, kliniska studier och registerbaserade förbättringsprojekt.

Vi är stolta över att vårt arbete har bidragit till förbättrad hälsa hos människor över hela världen och vi arbetar för att fortsätta att utveckla medicinsk kunskap och hälsa genom forskning och kvalitetsuppföljning.