Länk till artikel: https://evidence.nejm.org/doi/full/10.1056/EVIDoa2300286 

DAPA-MI är den första dubbelblinda registerbaserade randomiserade kontrollerade läkemedelsprövningen någonsin. Studien genomfördes i Sverige och Storbritannien och använde de nationella kvalitetsregistren SWEDEHEART respektive MINAP och andra innovativa element för att underlätta studiegenomförandet för både patienterna och forskningspersonalen.

Totalt 4017 patienter med akut hjärtinfarkt, men utan diabetes eller kronisk hjärtsvikt, randomiserades slumpmässigt till behandling med dapagliflozin 10 mg eller placebo dagligen, med en medianuppföljningstid på 11,6 månader (max 29 månader). DAPA-MI visade en signifikant fördel med behandling med dapagliflozin avseende kardiometabola utfallshändelser jämfört med placebo hos patienter utan diabetes eller kronisk hjärtsvikt med akut hjärtinfarkt och nedsatt vänsterkammarsystolisk funktion.

Analyserna genomfördes med win ratio-metod och som visade signifikant fler vinster med dapagliflozin än med placebo (win ratio, 1.34; 95% konfidensintervall, 1.20 to 1.50; p<0.001) för den primära utfallshändelsen som var den hierarkisk kompositen av:

  1. Död
  2. Sjukhusinläggning för hjärtsvikt
  3. Hjärtinfarkt
  4. Förmaksflimmer/-fladder
  5. Typ 2 diabetes mellitus
  6. NYHA funktionsklass vid sista studiebesöket
  7. Minskad kroppsvikt ≥5% vid sista studiebesöket

Större viktminskning, bättre funktionsklass och lägre incidens av nydebuterad diabetes bidrog kraftfullt till det primära resultatet. De kliniska utfallhändelserna var få vilket gav begränsad möjlighet för utvärdering av individuella eller sammansatta kardiovaskulära utfallshändelser som inträffade med liknande frekvenser i båda grupperna.

Den innovativa studiedesignen med datainsamling i nationella kvalitetsregister och andra digitala lösningar underlättade patientrekrytering och upppföljning. DAPA-MI genomfördes i samarbete mellan studiesponsorn AstraZeneca och Uppsala Clinical Research Center (UCR) vid Uppsala Universitet och Region Uppsala. 

Kontakt: 

Stefan James, Internationell koordinerande prövare, professor i Kardiologi vid Uppsala universitet
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jonas Oldgren, Ordförande i studiens styrgrupp. Professor, Uppsala universitet och Vetenskaplig rådgivare, UCR.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.