Sverige och Nederländerna stärker samarbetet inom Life science. Uppsalabolagen, Uppsala Clinical Research Center (UCR), Scandinavian CRO (SCRO) och CTC Clinical Trial Consultants (CTC) signerade den 12:e oktober ett sk Memorandum of Understanding (MoU) med varsin samarbetsparter i Nederländerna.

Signering av MoU
Picture by: Chris Jonker Copyrights are of: MinBZ

Signeringen bevittnades av utbildningsministrarna från respektive land och sker i samband med att kungaparet ifrån Nederländerna besöker SciLifeLab i Solna. Detta är ett bevis på att den satsning som under många år genomförts i Uppsala har lyckats stärka Uppsalas Life Science konkurrenskraft och tillväxt.

Överenskommelsen ger ett ramverk för att knyta ihop parternas Life Science-strategier över ett brett spektrum av områden. Uppsalabolagens deltagande kommer att innebära ett stort lyft för svensk forskning och sätter även Uppsala och Sverige på kartan som en viktig aktör som ligger i framkant av innovation och utveckling.

UCR skriver ett MoU med nederländska European Cardiovascular Research Institute.
UCR är Sveriges ledande Academic Research Organization (ARO), som på uppdrag från såväl akademi som industri genomför och hanterar alla aspekter av klinisk forskning och förbättrad hälsovård under ett och samma tak.
- Samarbetet med ECRI ger oss stora möjligheter att tillsammans tackla framtida hälsoutmaningar på bästa möjliga sätt vad gäller forskning och utveckling. – Maria Eriksson Svensson, verksamhetschef på UCR.

CTC i Uppsala signerar ett Letter of Intent med QPS, som är en global aktör med säte i Nederländerna. CTC är kontraktsforskningsbolag som planerar, genomför och rapporterar kliniska studier i Skandinavien. Studierna genomförs inom vårt eget site nätverk på våra egna fem kliniker.
- Samarbetet med QPS innebär att båda parterna kommer få ett bra kunskapsutbyte med varandra samt att vi tillsammans kan möta våra gemensamma kunders behov kring den kliniska utvecklingen av deras produkter. – Anders Millerhovf, VD för CTC.

SCRO skriver ett MoU med Cardialysis, ett ledande företag i Nederländerna som specialiserar på klinisk forskning inom kardiologi. SCRO är en helhetsleverantör som hjälper företag och forskare att driva sin kliniska forskning, främst i Norden.
- Detta samarbete är en unik möjlighet för både parter att dela erfarenheter och kunskap inom life science. Vi är otroligt stolta och hedrade att representera Sverige och driva fram innovation inom klinisk forskning tillsammans med Cardialysis. – Ulrika Hammarström Lüllmaa, vd för SCRO.

 

UCR farg utskriven CMYK ENG                    

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.