Läkemedelsanvändning och NYHA-klass hos patienter med hjärtsvikt En registerstudie på hjärtsviktsmottagning, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Christoffer Sederström
Institutionen för Medicin Huddinge
Läkarprogrammet KI
Examensarbete 30 p Vårtermin 2012

Filnamn: Examensarbete_ChristofferSederstrom.pdf
Filstorlek: 2.18 MB
Träffar: 2455 Träffar