Biobanksverige.se

Etikprövningsnämnderna

Heart Failure Association (HFA)

Hjärt-Lungfondens forskningswebb

PubMed

Socialstyrelsen Registerservice

SOSFS 2013:2 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Hjärt- Lungfondens stora forskningsanslag 2015 till unikt hjärtsviktsforskning

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.