Har patienten gett sitt medgivande till att delta i SPIRRIT-HFpEF-studien?

Inklusions- och exklusionskriterier finns i laminerat fickformat och kan beställas hos Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Inklusionskriterier

 • Informerat samtycke är inhämtat av patienten. 
 • Stabil hjärtsvikt
 • Ålder > 50 år
 • Senaste LVEF > 40%
 • Senaste NT-proBNP >300 ng/L om sinusrytm, eller
 • Senaste NT-proBNP >750 ng/L om förmaksflimmer eller
 • Senaste NT-proBNP >1200 ng/L inom senaste 12 månaderna även om senast tagna NT-proBNP är lägre.
 • Behandling med loopdiuretika dagligen eller de flesta dagarna av veckan
 • NYHA klass II-IV

Exklusionskriterier

 • LVEF <40% någonsin
 • Absolut indikation eller kontraindikation för Spironolakton / Eplerenon
 • S-eller P-Kalium > 5,0 mmol/L (ej äldre än 14 dagar)
 • e-GFR <30 ml/min/1.73m2 (ej äldre än 14 dagar)
 • Blodtryck systoliskt <90 mmHg eller >160 mmHg vid screening
 • Hjärtfrekvens >110/min vid screening
 • Känd kronisk leversjukdom
 • Känd primär kardiomyopati (hypertrof, restriktiv, infiltrativ, medfödd) eller konstriktiv perikardit
 • Primär hemodynamisk signifikant klaffsjukdom
 • Högersidig hjärtsvikt som inte orsakas av vänstersidig hjärtsvikt
 • Allvarlig, kronisk lungsjukdom eller behov av syrgas i hemmet eller orala steroider
 • Senaste B-Hb <100 g/L
 • Hjärttransplanterad eller mekanisk hjärtpump (LVAD)
 • Biventrikulär pacemaker (CRT)
 • Pågående litiumbehandling
 • Graviditet eller potential för graviditet
 • Deltagande i annan interventionell studie där Spironolakton eller Eplerenon studeras
 • Ej lämpad att delta pga. andra omständigheter såsom terminal eller annan svår sjukdom med dålig prognos eller som kan påverka följsamheten till studieprotokollet

 

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.