Alla vårdgivande enheter som utreder eller följer upp personer med hjärtsvikt kan ansluta sig till RiksSvikt. Det gäller såväl vårdgivare inom slutenvård som primärvård.

 

Anmälan till RiksSvikt