SPIRRIT HFpEF Update

2021-01-01 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 1

Hej kära SPIRRIT-deltagare!
Vi vill önska er en god fortsättning på det nya året! Ett år som, mer än någonsin, är oskrivet blad, men som vi hoppas för med sig ljusare tider på många sätt. Framförallt önskar vi att sjukvården får se en ljusning, att verksamheter kan börja återgå till normalläge och att ni som vårdpersonal får möjlighet att återhämta er.

Vi skickar nu ut en sammanställning av inklusionen under 2020. Av orsaker kända för alla så har vi haft stora utmaningar med inklusion under året, men vi är så tacksamma att det blivit så många som 168 patienter!

Under december kom det in 12 nya patienter, hela 9 av dom tog Karolinska Huddinge och Solna in, trots stor belastning av pandemin. Bra jobbat!!!

I år har vi lagt till en ny feature på inklusionssammanställningen. Efter stapeln som visar antal patienter för varje klinik, så står en siffra som är aktuell status. I parentesen står nu två olika siffror, den första röda siffran visar hur många patienter som inkluderats sedan senaste sammanställningen och den andra gröna siffran visar hur många av dom patienterna som var hospitaliserade för hjärtsvikt. Till inklusionsstatus.

Som ni ju vet så vill vi att ni fokuserar på de patienter som antingen är inneliggande just nu för hjärtsvikt, eller som tidigare har varit inlagda för hjärtsvikt.

I denna första sammanställning så visar den röda siffran antalet inkluderade under hela 2020, men den gröna siffran är bara från 1 april, eftersom vi tidigare inte hade uppgift om hospitalisering i Captivate.

Vi tänker att vi börjar med att skicka månadssammanställningar nu i början av året, och om inklusionen kommer igång lite bättre så kan det bli tätare. Ni får hemskt gärna ha åsikter om hur ofta ni vill att nyhetsbreven ska komma, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.!

Med vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet

2020-12-21 Nyhetsbrev SPIRRIT HFpEF vecka 52

Hej alla kära SPIRRIT-arbetare!
Året vi har bakom oss har vänt upp och ned på så mycket i vår tillvaro. Nu ser vi framför oss jul- och nyårshelger som inte kan firas som vi brukar. Vi tänker särskilt på er som jobbar ute på kliniker, som kanske inte kan få ledigt som ni tänkt, som får hoppa in på andra avdelningar och vikariera för sjuka kollegor. Ni är hjältar! Vi hoppas att det nya året verkligen kan komma med en förbättring utav denna ansträngda situation, och att det kan komma tid och kraft att arbeta med SPIRRIT.
En liten påminnelse så här i slutet på året: När ni gör 12-månadersuppföljningen med patienterna behöver dom lite extra information om vad som ska ske i studien. Det finns en checklista på vad som är bra att ta upp under samtalet. Om ni inte redan har den insatt under flik 30 i prövarpärmen så finns den bifogad i detta mail.

Från oss alla i SPIRRIT-teamet vill vi framföra ett enormt TACK för det gångna året.
Vi önskar er alla hälsa, julfrid och hopp om ljusare tider!

2020-12-01 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 49

Hej!
Här kommer en sammanställning av inklusionen i SPIRRIT under november. Elva nya patienter har vi fått in, vilket gör att vi har fått in sammanlagt 1065 patienter. På första sidan i bifogad fil kan ni se inom parentes hur många patienter varje klinik tagit in senaste månaden, och på den andra sidan ser ni hur den totala inklusionen ligger till i förhållande till målet. Till inklusionsstatus.

Utöver denna sammanställning har vi två saker vi vill belysa lite extra.

Först, en liten påminnelse om de viktigaste ändringarna i den nya protokollversionen:
1. Minst 50 % av patienterna ska ha varit inlagda (nu eller någon gång tidigare) pga sin hjärtsvikt.
2. Alla patienter ska stå på loopdiuretika regelbundet (behovet ska finnas större delen av veckan).

Sedan, viktigt om COVID pandemin: För att kunna fortsätta inklusionen i SPIRRIT under pandemin, och samtidigt följa gällande instruktioner för personalens och patienternas säkerhet, tänk på följande:
1. Fokusera på patienter som ändå är i kontakt med vården, antingen på den vanliga mottagningen eller som är inneliggande. Om man inkluderar inneliggande patient så kan ju första uppföljningen tom hinna bli under sjukhusvistelsen(efter 7 +/- 3 dagar, alltså redan 4 dagar efter randomisering).
2. I samtal med patienten, lyft gärna fram att det finns fördelar med att vara med i en klinisk prövning, ex blir patienterna mer noggrant uppföljda och behandlade.
3. Om er klinik är involverad i vaccinering av riskgruppspatienter (influensavaccin eller kommande COVID-19-vaccin) kan detta vara ett bra tillfälle att inkludera patienter, när de ändå måste till en mottagning.
4. På många kliniker finns ett uppbyggt samarbete mellan öppen hemsjukvård och sjukhusmottagningar så att man kan få hjälp med ex provtagning i hemmet för patienter som inte ska besöka vårdmottagningar. Undersök gärna om det finns något sådant samarbete hos er, eller om det finns möjlighet att inleda samarbete. Patienten kanske redan har hemsjukvård av annan anledning, kan man där samarbeta i så fall?
5. Vi har precis skickat in för godkännande en uppdatering av protokollet som ska kunna underlätta att man kan ta patientens samtycke per telefon eller skicka hem samtycke som patienten skickar tillbaka. Då måste det finnas ett blodtryck registrerat någonstans, eller ett blodtryck mätt av patienten i hemmet, (utöver K och Krea) inom de senaste 30 dagarna. Detta är alltså EJ godkänt ännu, mer information kommer när vi fått svar från myndigheterna.

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

Ny länk till e-CRF filmer finns

Här hittar du länken till eCRF träningsfilmer på svenska.

Där kan du titta på filmerna och läsa instruktionen om vad som behövs för att få tillgång till eCRF systemet Captivate.

Har du frågor omkring hur man besvarar queries? Titta gärna på träningfilm #2 om queryhantering.

https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/rrct/spirrit-hfpef/dokument-presentationer/ecrf-traning-for-spirrit