SPIRRIT HFpEF Update

2020-12-21 Nyhetsbrev SPIRRIT HFpEF vecka 52

Hej alla kära SPIRRIT-arbetare!
Året vi har bakom oss har vänt upp och ned på så mycket i vår tillvaro. Nu ser vi framför oss jul- och nyårshelger som inte kan firas som vi brukar. Vi tänker särskilt på er som jobbar ute på kliniker, som kanske inte kan få ledigt som ni tänkt, som får hoppa in på andra avdelningar och vikariera för sjuka kollegor. Ni är hjältar! Vi hoppas att det nya året verkligen kan komma med en förbättring utav denna ansträngda situation, och att det kan komma tid och kraft att arbeta med SPIRRIT.
En liten påminnelse så här i slutet på året: När ni gör 12-månadersuppföljningen med patienterna behöver dom lite extra information om vad som ska ske i studien. Det finns en checklista på vad som är bra att ta upp under samtalet. Om ni inte redan har den insatt under flik 30 i prövarpärmen så finns den bifogad i detta mail.

Från oss alla i SPIRRIT-teamet vill vi framföra ett enormt TACK för det gångna året.
Vi önskar er alla hälsa, julfrid och hopp om ljusare tider!

2020-12-01 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 49

Hej!
Här kommer en sammanställning av inklusionen i SPIRRIT under november. Elva nya patienter har vi fått in, vilket gör att vi har fått in sammanlagt 1065 patienter. På första sidan i bifogad fil kan ni se inom parentes hur många patienter varje klinik tagit in senaste månaden, och på den andra sidan ser ni hur den totala inklusionen ligger till i förhållande till målet. Till inklusionsstatus.

Utöver denna sammanställning har vi två saker vi vill belysa lite extra.

Först, en liten påminnelse om de viktigaste ändringarna i den nya protokollversionen:
1. Minst 50 % av patienterna ska ha varit inlagda (nu eller någon gång tidigare) pga sin hjärtsvikt.
2. Alla patienter ska stå på loopdiuretika regelbundet (behovet ska finnas större delen av veckan).

Sedan, viktigt om COVID pandemin: För att kunna fortsätta inklusionen i SPIRRIT under pandemin, och samtidigt följa gällande instruktioner för personalens och patienternas säkerhet, tänk på följande:
1. Fokusera på patienter som ändå är i kontakt med vården, antingen på den vanliga mottagningen eller som är inneliggande. Om man inkluderar inneliggande patient så kan ju första uppföljningen tom hinna bli under sjukhusvistelsen(efter 7 +/- 3 dagar, alltså redan 4 dagar efter randomisering).
2. I samtal med patienten, lyft gärna fram att det finns fördelar med att vara med i en klinisk prövning, ex blir patienterna mer noggrant uppföljda och behandlade.
3. Om er klinik är involverad i vaccinering av riskgruppspatienter (influensavaccin eller kommande COVID-19-vaccin) kan detta vara ett bra tillfälle att inkludera patienter, när de ändå måste till en mottagning.
4. På många kliniker finns ett uppbyggt samarbete mellan öppen hemsjukvård och sjukhusmottagningar så att man kan få hjälp med ex provtagning i hemmet för patienter som inte ska besöka vårdmottagningar. Undersök gärna om det finns något sådant samarbete hos er, eller om det finns möjlighet att inleda samarbete. Patienten kanske redan har hemsjukvård av annan anledning, kan man där samarbeta i så fall?
5. Vi har precis skickat in för godkännande en uppdatering av protokollet som ska kunna underlätta att man kan ta patientens samtycke per telefon eller skicka hem samtycke som patienten skickar tillbaka. Då måste det finnas ett blodtryck registrerat någonstans, eller ett blodtryck mätt av patienten i hemmet, (utöver K och Krea) inom de senaste 30 dagarna. Detta är alltså EJ godkänt ännu, mer information kommer när vi fått svar från myndigheterna.

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2020-11-10 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 46

Hej!
En liten kort uppdatering blir det denna vecka.
Förra veckan tog KS Huddinge och Danderyd in varsin patient och vi kunde summera till 1056 patienter i SPIRRIT, vilket är 41,4 %.

Idag har vi haft ett lunch webinarium med genomgång och diskussion kring det nya protokollet, och har ni missat det finns fortfarande chans att anmäla sig till nästa vecka, torsdag 19 november kl 12-13.


SPIRRIT bjuder på lunch för de som deltar! Skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och anmäl dig. Länk till Zoom och övrig information skickas ut till de som anmält sig i början på nästa vecka.

En liten påminnelse nu när pandemin tagit fart igen och patienter kanske inte vill ut och ta prover, det går att fylla i i Captivate att prover ej är tagna. Tredje frågan i uppföljningsformuläret är "Är labbtester gjorda?". Fyller man i Nej där kan man fylla i övriga frågor i formuläret och spara utan labdata.


Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2020-11-03 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 45

Hej!
Förra veckan var det höstlov, och nu är det verkligen höst på riktigt. Tyvärr har hösten även inneburit en ökad smittspridning av SARS-CoV-2 i stora delar av landet. Vi hoppas verkligen att vi inte får samma belastning på sjukvården som i våras!
Under oktober fick vi in 9 patienter. Det var Karolinska, Uppsala, SÖS, Västerås, Mariefred och Landskrona som lyckades med detta. I dagens veckobrev finner ni månadsstatistiken för oktober, nu med en graf som är omgjord, eftersom inklusionstiden är förlängd i det nya protokollet. Till inklusionsstatus.

Några korta:

Tänk på att anmäla er till webinarium med diskussion kring nya protokollet! Datum 10 eller 19 november 12-13. SPIRRIT bjuder på lunch. Anmäl er till er monitor eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.<Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.>

Det närmar sig slutet av året så det kan vara läge att tänka på faktureringen. Har ni frågor kring den så hör av er!

Kom ihåg att skicka in sidan där prövaren godkänner det nya protokollet. UCR vill ha originalet och ni sätter en kopia i er pärm. Skicka per post till Uppsala Clinical Research Center, Dag Hammarskjölds väg 38, 75185 Uppsala. Märk med er monitors namn eller bara SPIRRIT.

Till sist skickar vi med en hälsning från vår huvudprövare, Lars Lund:
"Precis som vi nu har nytt protokoll och ny fart på rekrytering så verkar tyvärr pandemin ta fart. Vi inser att det kan försvåra rekrytering i öppenvård men det blir ytterligare ett skäl att fokusera på inneliggande patienter!


Protokolländringarna med krav på loop-diuretika och att minst 50% av inkluderade fr.o.m. nu måste vara eller tidigare ha varit inlagda p.g.a. hjärtsvikt är för att  säkerställa att vi får tillräcklig andel av denna patientgrupp i studiepopulationen och öka risken för events. Så vi vädjar till er att fokusera på inneliggande! Patienterna kan randomiseras under hela sjukhusvistelsen så snart deras hjärtsvikt har stabiliserats.

Första uppföljningen är efter 7 dagar +/- 3 dagar (ev. biverkningar samt provtagning; kalium och krea). Är patienten fortfarande inneliggande så kan denna första uppföljning ske på sjukhus - det minskar antal besök för provtagning."


Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2020-10-19 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 43

Hej!

Nu börjar vi maila ut alla dokument som uppdaterats i och med godkännandet av nya protokollet. Läs noga.

Inplastade flödesscheman och kort med inklusions- exklusionskriterier får ni per post, meddela gärna hur många ni vill ha till er monitor.

För att ni ska kunna få höra lite om anledningarna till de ändringar som genomförts i protokollet samt ha möjlighet att ställa frågor till Lars Lund så har vi anordnat ett lunchwebinarium. Det är två olika datum, 10 november eller 19 november 12.00-13-00, så att ni har lite större möjlighet att kunna vara med. SPIRRIT bjuder på lunch för de som anmäler sig!

Skicka anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

2020-10-12 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 42

Kära SPIRRIT-medarbetare!

Vi är så glada att äntligen kunna meddela att det nya protokollet har blivit godkänt.

Efter lång väntan känns det bra att vi kan börja arbeta formellt efter det som vi försökt sträva mot en längre tid. Från och med idag gäller alltså de nya inklusionskriterierna!

Det väsentliga som är ändrat i protokollet har vi ju tagit upp tidigare, men här kommer en liten repetition:

 • · Patienterna ska ha loopdiuretika dagligen eller större delen av veckan, se exakt formulering i protokollet:

Regular use of loop diuretics, defined as daily or most days of the week

 • · Proverna vid inklusion (Kalium och Krea) kan vara upp till 30 dagar gamla.
 • · Patienten ska ha NYHA-klass II-IV.
 • · Gränserna för NT-proBNP är något justerade, se exakt formulering:

Elevated natriuretic peptide levels, as defined by any of the following:

 1. a) most recent NT‐proBNP >300 ng/L (or BNP>100 pg/mL) in sinus rhythm at time of blood sampling; adjustments may be made for BMI according to table 3.
 1. b) most recent NT‐proBNP >750 ng/L (or BNP >250 pg/mL) in atrial fibrillation at time of blood sampling; adjustments may be made for BMI according to table 3.
 1. c) NT‐proBNP >1200 ng/L (or BNP >400 pg/mL) within the last 12 months even if most recent value is lower.

 

För att säkerställa att vi får in så representativ population som möjligt så är det viktigt att ta in patienter som är inneliggande för hjärtsvikt (eller har varit inlagda för hjärtsvikt nyligen) och patienter som har EF 40-49%.

 

I detta mail bifogar vi det nya protokollet, formella godkännanden från Läkemedelsverket och EPM, samt en ny version av Informerat Samtycke. Samtycket har nu inga sitespecifika kontaktuppgifter. Detta kan ni använda om ni ska inkludera patient de närmsta dagarna, vi återkommer nästa vecka med ett utskick med alla dokument som behöver uppdateras.

Vi gör gärna en separat information/träning via telefon/web för dom som vill ha mer information och möjlighet att ställa frågor. Är ni intresserade av detta så hör av er till er monitor och boka en tid.

RiksSvikt och Captivate kommer att uppdateras nu när ändringarna är godkända, detta sker inom närmaste veckan. Ni kan inkludera patienter enligt det nya protokollet även innan uppdateringen är genomförd.

Vi meddelar när det är dags för uppdatering.

Nu kör vi!

Hälsningar

SPIRRIT-teamet

2020-10-01 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 40

Hej alla kära SPIRRIT-medarbetare!

Vi har inte glömt bort er, och vi har inte lämnat er i sticket. Vi har legat lite lågt med tanke på att vi vet att det har varit en ansträngd situation ute i sjukvården, och vi har inte velat tynga er med mail och information som kanske känns lite ovidkommande när man har fullt upp med att ta hand om en pandemi.

Ni är ju vårdens hjältar, som allt som oftast bara tas för givna men som vi alla är så oändligt tacksamma att ni finns där för dom som behöver det.

Men ni är också SPIRRIT:s hjältar! Utan er skulle vi inte ha någon möjlighet att göra någon forskning över huvud taget. Tack för att ni finns där ute på klinikerna, för att vårda patienter och för att bedriva forskning!

På dom allra flesta kliniker så har ju mottagningsarbetet varit påverkat mer eller mindre. För oss har det varit intressant att se hur olika sätt det finns att lösa svåra situationer. Nu börjar många kliniker närma sig någon slags normal situation, även om vi fortfarande lever under restriktioner som gör att vi får hantera mycket av vår vardag på ett annorlunda sätt. Därför tänker vi att det är dags att smyga igång med lite veckobrev igen, och försöka väcka lite liv i forskningen igen, som med all rätta fått stå tillbaka när resurser behövt prioriteras om. Det är ju länge sedan vi skickade någon inklusionsstatistik, men det har faktiskt droppat in patienter under hela tiden. Första mars hade vi 1000 patienter, innan vården och samhället stängde ner. Den första oktober hade vi 1045 patienter, så det har kommit till en dryg handfull varje månad. I den statistik ni får idag så ser ni aktuell siffra och i parentes antal patienter som inkluderats under tiden 1 mars till 30 september. Vi gratulerar Capio Citykliniken Lund, som tagit in sin första patient, Grattis! Till inklusionsstatus.

Godkännandet av det nya protokollet, som vi väntat på ett bra tag nu, verkar det ha gått troll i. Vi önskar att vi kunnat lämna ett klart besked i detta brev, men tyvärr får vi återkomma om det. Snart, hoppas vi!

Vi har även legat lite lågt med telefonuppföljningar sista halvåret, men nu försöker vi återgå till ursprunglig plan, med telefonkontakt några gånger om året.

Något som framkommit i våra kontakter är att det ofta blir fel i Captivate när man gör extrauppföljningar med dosändringar mellan de ordinarie uppföljningarna. Det gäller ju främst de patienter som blir randomiserade till spironolakton/eplerenon. Alla uppföljningar räknas som SPIRRIT-kontroller, så försök ha den kronologiska tidsaxeln i åtanke när ni lägger in dosändringar. Den senaste SPIRRIT-kontrollen kan vara antingen en planerad uppföljning eller en extrauppföljning.

Självklart hjälper vi er om det blir krångel, det är bara att ni hör av er!

Det blev ju inget Kardiovaskulärt Vårmöte i april. Däremot blir det nu två dagars program online 8-9 oktober, som är helt gratis att ta del av! Passa på att anmäla dig till något av de intressanta webinarierna om du har möjlighet. Länk till program och anmälan: https://mkon.nu/varmotet/anmalan_webinarie

Vi önskar er en fortsatt färgsprakande höst!

SPIRRIT-teamet

2020-06-15 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 25

Nu är den sköna sommaren här! Hoppas att ni alla har möjlighet att njuta av den.

Vi vet ju att vården är hårt pressad och att många inte kan få den semester dom så väl behöver och förtjänar. På UCR kan vi följa ert arbete genom kontakt med er på klinikerna, och vi vet att det är tufft för många av er. Vi vet också hur värdefullt det jobb ni gör är, hur mycket ni tillför så väl för den enskilda patienten och för sjukvården som helhet, men också för forskningen. Ni är den absolut viktigaste pusselbiten för att klinisk forskning ska fungera! Och även om mycket av den forskning som pågår har fått komma i skymundan ett tag, hoppas vi att ni ser fram emot att ta nya tag när det är dags.

Vi säger samma sak som Folkhälsomyndigheten: Håll i, håll ut, tillsammans löser vi det här!

Med vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet

2020-06-01 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 23

Hej!

Vi hoppas att ni alla mår bra och håller er friska! Våren och värmen hindras i alla fall inte utav Corona, tack och lov.

Vi har tyvärr fortfarande inga nyheter ifrån Läkemedelsverket gällande det nya protokollet. Även vi börjar bli lite otåliga nu och tycker det har tagit tid. Vi räknar med att vi får göra en ordentlig omstart i höst för att få tillbaka SPIRRIT-andan lite grann.

Det är första juni idag och bifogat finns en liten sammanställning av det som hänt under maj. Fyra patienter har tagits in, så det står inte helt stilla. Och glädjande nyheter är att vi får med en ny klinik som går in i studien, Vårdcentralen Fröslunda i Eskilstuna. Varmt välkomna till SPIRRIT önskar vi er!

Den månadssammanställning ni fått förut, med kurva över förväntad inklusion, kommer vi att arbeta om nu, eftersom vi i nya protokollet har förlängt inklusionstiden. Till inklusionsstatus.

Ta hand om er!

Hälsningar

SPIRRIT-teamet

2020-04-28 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 18

Hej!

Dagarna rullar på och våren kommer som vanligt, även om mycket runt oss är annorlunda.

Förra veckan tog Södersjukhuset in en ny patient, så vi kom upp till 1003 patienter.

Fortfarande har vi inget svar från Läkemedelsverket tyvärr. Nästa vecka ska vi ringa och se om vi kan få veta hur det ligger till, om beslutet är långt borta.

Tills vi har besked kan ni som känner att ni fortfarande har möjlighet att inkludera patienter fundera på någon dag och tid som vi skulle kunna ha en liten onlineträning på nya protokollet.

Vi hoppas på att komma med besked snart!

Hoppas att alla får en trevlig Valborgshelg!

Hälsningar

SPIRRIT-teamet

2020-04-20 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 17

Hej!

Förra veckan fick vi in fyra nya patienter. Karolinska tog in två och Uppsala och Jönköping tog in en var. Det gör att vi nu har 1004 patienter.

Vi har fortfarande inga nyheter om protokollet. Läkemedelsverket snabbehandlar alla protokoll gällande COVID-19-studier, så det gör att andra studier kan få lite längre handläggningstid. Det innebär att vi inte kommer att genomföra det inplanerade webinariet på onsdag 22 april. Istället kommer vi att göra som så att när vi fått godkännandet skickar vi ut information till er. Ni får då bestämma en tid med oss då vi kan ha ett telefon/onlinemöte för en genomgång av det nya protokollet. Eftersom det ser så olika ut på klinikerna nu hur mycket tid man kan lägga på forskningen så väljer vi att göra detta separat för varje klinik. För er som är aktiva och har möjlighet att inkludera patienter är det då viktigt att ha denna genomgång så fort som möjligt efter godkännande, och vi önskar att åtminstone någon läkare och någon sköterska kan delta. Så fort vi får besked från Läkemedelesverket skickar vi ut info till er så att ni kan boka in en tid med oss.

Med vänliga vårhälsningar

SPIRRIT-teamet

2020-04-13 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 16

Hej!

Hoppas att ni alla fått några sköna påskdagar, om än lite annorlunda!

Lagom till påskhelgen så sprängde vi 1000-patientsvallen! Det var Karlstad som inkluderade patient nummer 1000, ett stort grattis till er!!! Kul med lite positiva nyheter i dessa tider.

Vi har fortfarande inga nyheter vad gäller det nya protokollet. Så fort vi får besked går vi ut med information till er.

Vi i SPIRRIT-teamet jobbar på och ni får gärna höra av er med frågor och funderingar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Med vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet

 

2020-04-06 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 15

Hej!
Livet fortsätter, om än på ett annorlunda sätt. Vi har lärt oss saker och ting kan ändras väldigt snabbt, och vi måste se till att anpassa oss efter omständigheterna. Forskningen måste på de flesta ställen pausa lite för att annat kommer före. På UCR jobbar vi vidare med SPIRRIT på det sätt vi kan. Som ni vet skickades ju det nya protokollet in för godkännande hos myndigheterna för drygt tre veckor sen. Vi har fått besked från Etikprövningsmyndigheten som gav grönt ljus. Nu inväntar vi svar från Läkemedelsverket. I rådande situation har dom aviserat att handläggningstiderna kan bli förlängda. De snabbehandlar ansökningar som gäller COVID-19 och då kan andra ansökningar bli fördröjda. Vi hade räknat med ett svar efter påsk, så vi håller tummarna att det håller.

Vi har redan nu planerat in ett webinarium för att gå igenom ändringarna och ge möjlighet till diskussion. Webinariet är planerat till onsdag 22 april klockan 15. Om vi inte fått svar från Läkemedelsverket då så skjuter vi upp det. Är ni intresserade av att delta så skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så skickar vi länken till webinariet. Vi kommer även spela in presentationen så att man kan titta på den i efterhand om man inte har möjlighet att delta.

Förra veckan tog Örebro in en patient, så med 999 patienter är vi väldigt nära delmålet 1000. Den klinik som tar in patient nummer 1000 får givetvis tårta som vanligt, men sen har vi även planerat en liten överraskning för alla kliniker.

Eftersom det är första måndagen i månaden så skickar vi med en sammanställning över hur inklusionen ser ut. På veckoinklusionen så är siffrorna inom parentes antal som inkluderats sedan sista uppdateringen som skickades ut 16 mars.

Vi hoppas att ni tar hand om er!

Med vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet

2020-03-30 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 14

Tack för allt ert arbete under denna COVID-19-pandemi! Vi förstår att det är annorlunda och oförutsägbara tider just nu och ett tag framöver.

Kardiologen i Uppsala och Jönköping tog in varsin patient förra veckan. Nu har vi alltså 998 patienter i studien, snubblande nära 1000!

Lite summariskt vad som gäller för SPIRRIT under rådande omständigheter:

 • Först och främst patientens säkerhet!
 • Följ riktlinjer vid din arbetsplats.
 • Redan randomiserade patienter: SPIRRIT fortsätter. Fortsätt den randomiserade behandlingen så gott som är möjligt. Försök med distanskontakt snarare än fysiska besök (vilket ändå gäller i SPIRRIT). När det är dags för blodprover (kalium och kreatinin), gör en individuell bedömning om prover medför mer nytta än risk för patienten. Det går att fortsätta randomiserad behandling utan att ta prover, på samma sätt som skulle göras i klinisk praxis, om patienten inte har hög risk för allvarlig kaliumstörning eller förvärrad njurfunktion.
 • Eventuella nya patienter: SPIRRIT är en pragmatisk studie där varje prövare och site själva bedömer vad som är lämpligt. Om inklusion, randomisering och uppföljande blodprover kan ske utan större risk för patienten och utan större börda för verksamheten kan patienter fortsatt inkluderas. Men vi förväntar oss inte att ni prioriterar detta och förväntar oss inte att ni inkluderar patienter, tills vidare.
 • Det diskuteras om ACE-hämmare, ARB eller tom MRA kan öka risken för eller förvärra COVID-19, men nuvarande konsensus är att så INTE är fallet och COVID-19 skall inte påverka behandling med ACEi, ARB eller MRA.
 • SPIRRIT medför en möjlighet att lära oss mer om COVID-19. COVID-19 finns som ICD-10 kod U07.1. Vi uppmuntrar till användning av denna i journaler. Vi undersöker möjligheter till ytterliga analyser kring COVID-19 inom SPIRRIT och RiksSvikt.
 • Alla reflektioner eller förslag kring COVID-19 och SPIRRIT emottages tacksamt av studieledningen. Ni når oss som vanligt lättast på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hoppas ni har tid och möjlighet att njuta av våren och ljuset!

Med vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet

2020-03-16 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 12

Hej!
Saker och ting förändras snabbt i dessa dagar, och hela vårt samhälle påverkas av det som händer.


I rådande samhällsläge behöver sjukvården prioritera sina resurser, och vi förstår att forskningsprojekt inte kommer högt på den listan. Vi har full förståelse för att uppgifter i SPIRRIT inte kan göras som planerat. Det kan medföra att uppföljningar blir försenade etc. Dessutom är ju patienterna i SPIRRIT-studien i riskgruppen och har fått allmänna rekommendationer att undvika sociala kontakter. Det gör att många kanske väljer att inte gå till en provtagningsmottagning för att utsätta sig för eventuell smitta.


Läkemedelsverket är medvetna om att det kommer bli avvikelser i kliniska studier till följd av de rekommendationer som gäller. Det viktigaste att vi har forskningspersonernas säkerhet som prioritet.


Vi råder er idag att behandla patienterna som ni skulle ha gjort i vanlig klinik, förstås med anpassning till rådande rekommendationer. Huruvida man ska kalla tillbaka patienterna senare för provtagning eller avvakta tills nästa uppföljning får i stort sett avgöras från fall till fall. Är det en patient som nyligen blivit insatt på spironolakton eller ändrat dos är det mer angeläget än för en patient som endast har sedvanlig vård. Är det 12-månadersuppföljningen som missas är det bra att göra uppföljning när tillfälle ges efter restriktionerna, men är det 4-veckorsuppföljningen kan man kanske avvakta till 6-månadersuppföljningen. Till inklusionsstatus.


Som sagt: Kan ni inte följa studieprotokollet vad gäller uppföljningar så gör som ni skulle göra med era vanliga patienter.

Prioritet är patientens säkerhet!


Har ni frågor är ni givetvis välkomna att höra av er till oss, gärna på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.<Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.>

Som ni kanske vet så är Kardiovaskulära vårmötet inställt, vilket även innebär att SPIRRIT-mötet 22 april är inställt. Vi kommer att erbjuda ett webinarium när det nya protokollet är godkänt, där man kan få information och möjlighet att ställa frågor. Vi återkommer om datum och tid för detta.

Fokus kommer inte att ligga på inklusionen i studien ett tag framöver. Vi fortsätter med veckobreven ändå för att kunna förmedla information.

Ta hand om varandra ute på klinikerna!
Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2020-03-09 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 11

Hej!

Nu återgår vi till att skicka ut veckobreven på måndagar, då tävlingen med USA är avslutad och vi inte behöver invänta deras inklusionsstatistik.

Förra veckan blev det åtta nya patienter in, totalt 988 patienter. Till inklusionsstatus.

Vi vet att många av er har funderat över hur det går med det nya protokollet, som vi informerade om redan i höstas. Det har stötts och blötts i många instanser, men nu är det äntligen inskickat till Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten för godkännande. Fortfarande är det alltså det gamla protokollet som gäller, och så fort vi får besked från myndigheterna så kommer vi gå ut med information till er på klinikerna.

Vi påminner igen om de SPIRRIT-möten som inträffar under våren och uppmuntrar er att anmäla er till dom.

Till mötet i Malmö 22 april finns anmälningslänk här: http://doit.medfarm.uu.se/kurt15760

Till RiksSvikts årsmöte i Stockholm 4 juni anmäler ni er här: https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/information

Kan ni inte delta i mötena får gärna maila frågor som ni vill att vi tar upp. Det är bra för oss att få veta vad det är för problem som dyker upp ute hos er på klinikerna.

Vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet

2020-03-02 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 10

Hej!

Ännu en månad har lagts till handlingarna och vi kan summera februari 2020. Det blev 34 patienter in i studien, varav fyra stycken förra veckan. Vi började mars månad med 980 patienter. Månadssammanställningen finns att läsa i inklusionsstatus.

I och med att februari är passerat så är även tävlingen med Sverige-USA-team avslutad. Det blev team gul som kammade hem vinsten med 113 patienter. Vilka kliniker som ingick i det gula teamet kan ni se i inklusionsstatus.

Vi fortsätter jobba på mot patient nummer 1000, kom ihåg tårtan!

Vi påminner igen om de SPIRRIT-möten som inträffar under våren och uppmuntrar er att anmäla er till dom.

Till mötet i Malmö 22 april finns anmälningslänk här: http://doit.medfarm.uu.se/kurt15760

Till RiksSvikts årsmöte i Stockholm 4 juni anmäler ni er här: https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/information

Kan ni inte delta i mötena får gärna maila frågor som ni vill att vi tar upp. Det är bra för oss att få veta vad det är för problem som dyker upp ute hos er på klinikerna.

Vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet

2020-02-24 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 9

Hej!
Förra veckan fick vi in blygsamma sju patienter. Vi hoppas att det beror på att många har haft sportlov och varit lediga.

Sammanlagt har vi nu alltså 976 patienter. Vi närmar oss 1000! Som ni vet så får ju kliniken som tar in patient 1000 tårta, men vi förbereder även en överraskning för alla kliniker för att fira när vi når fyrsiffrigt antal. Till inklusionsstatus.

Ju längre studien fortgår, desto fler patienter hinner klara av sin 12-månadersuppföljning. När den uppföljningen är avklarad, så görs ju ingen mer inplanerad uppföljning med patienten innan studieavslut, men det är endast om patienten avlider eller tar tillbaka sitt samtycke som man ska fylla i Avslutssidan i Captivate. Övriga patienter ligger kvar som vanligt och Avslut fylls i först när studien avslutas och avslutningsuppföljningen är gjord. Bifogat i mailet finns en checklista för uppföljningen vid 12 månader som en sammanfattning av vad man behöver tänka på.

Vi påminner igen om de SPIRRIT-möten som inträffar under våren och uppmuntrar er att anmäla er till dom.

Till mötet i Malmö 22 april finns anmälningslänk här: http://doit.medfarm.uu.se/kurt15760

Till RiksSvikts årsmöte i Stockholm 4 juni anmäler ni er här: https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/information

Kan ni inte delta i mötena får gärna maila frågor som ni vill att vi tar upp. Det är bra för oss att få veta vad det är för problem som dyker upp ute hos er på klinikerna.

Vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet

2020-02-17 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 8

Hej!
Sportloven har ju börjat och en del av er kanske får lite ledigt.
Förra veckan inkluderades 11 patienter och vi slutade på alla hjärtans dag med 969 patienter. Till inklusionsstatus.

Vi vill uppmana alla som har möjlighet att anmäla sig till vårens två SPIRRIT-möten
Dels har vi ett separat möte under Kardiovaskulära vårmötet, den 22 april. Länk till anmälan finns här:
http://doit.medfarm.uu.se/kurt15760

Sedan har ju RiksSvikt sitt årsmöte i Stockholm 4 juni och då får SPIRRIT en del av tiden på programmet. Till RiksSvikts årsmöte anmäler ni er här: https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/information

Keep up the good work!
Vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

20120-02-10 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 7

Hej!
Första veckan i februari renderade 12 nya patienter i studien. Bra jobbat! Till inklusionsstatus.

Vi i SPIRRIT-teamet på UCR välkomnar en ny medlem, projektledare Magnus Ringbom. Han kommer att dela projektledaruppgifter med Anna Gustavsson. På SPIRRIT:s prövarmöte under Kardiovaskulära Vårmötet kommer ni att kunna bekanta er med Magnus.

Och när vi är inne på ämnet prövarmöte; passa på att anmäla er genom att gå in på denna länk http://doit.medfarm.uu.se/kurt15760
Datum är alltså onsdag 22 april klockan 10-11.30. Fika serveras från 9.30. Exakt plats kommer att meddelas senare.
Vi är glada att träffa så många som möjligt av er där!

RiksSvikt kommer inte att ha sitt årsmöte under Kardiovaskulära Vårmötet, utan det blir istället den 4 juni i Stockholm. Även då kommer en del av programmet ägnas åt SPIRRIT.
Gå in och läs mer och anmäl er här:  https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/information

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2020-01-03 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 6

Hej!

Här kommer veckans veckobrev, och eftersom det är första måndagen i månaden så ingår även en månadssammanställning, längst ner i pdf-filen.

Förra veckan plussade vi på med 10 patienter och totalt blev det 37 nya patienter i januari. Till inklusionsstatus.

Många av de frågor vi får från er ute på klinikerna rör detta med Adverse Events/Serious Adverse Events, AE/SAE. I SPIRRIT-studien har vi lyckats få igenom ett undantag, att vi slipper rapportera in sådant som antingen är relaterat till patientens hjärtsvikt ELLER som redan är en känd biverkan till spironolakton/eplerenon. Det kan kännas lite bakvänt att inte rapportera in sådant som drabbar patienten pga hjärtsvikten, eftersom studiens hypotes är att patienterna blir bättre med behandling av MRA. Tack vare att vi gör samkörningar med diverse olika register när studien avslutas så kommer vi dock fånga upp sådant som är sk endpoints i studien. Till exempel inläggning för hjärtsvikt fångar man upp vid samkörning med patientregistret.

Under förmiddagen idag var det återigen lite problem med inloggningen till RiksSvikt. Vi kan bara beklaga att de tekniska systemen inte alltid fungerar som vi önskar, och registeransvarig håller på och undersöker vad som kan vara orsaken det felet. Nu ska det åter fungera som vanligt.

Med vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet

 

2020-01-27 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 5

Hej!

Här kommer ett lite försenat veckobrev för denna vecka.

Förra veckan slutade vi med totalt 936 patienter, nio nya patienter in i studien. Till inklusionsstatus.

Vi gratulerar Internmedicin på Akademiska sjukhuset som tog in sin första patient!

Nu är det bokat att vi kommer arrangera ett prövarmöte under Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö. Mötet hålls onsdag 22 april klockan 10-11.30. Lokal meddelas senare.

Det serveras fika innan mötet. Vi är tacksamma om ni mailar oss och meddelar om ni kommer delta i mötet så att vi kan anpassa arrangemanget.

Lars Lund och delar av SPIRRIT-teamet deltar, och vi kommer diskutera lite grann kring det nya protokollet och den kommande adjudiceringsprocessen.

Vi uppmanar så många som kan att komma på mötet! Har ni frågor ni vill att vi tar upp till diskussion så maila gärna dom i förväg.

Hoppas vi får träffa många av er då!

Med vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet

2020-01-20 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 4

Hej!

Vi går mot ljusare tider nu! Även i SPIRRIT hoppas vi.

Förra veckan fick vi 13 nya patienter i studien, vilket ger en summa av 927 när vi började denna vecka. Till inklusionsstatus

Tyvärr kan vi inte ge någon exakt information om SPIRRIT-möte på Vårmötet än. Vi förstår att ni behöver planera, men det är lite svårt att få till en bra tid. Vi vill ju inte att vårt möte ska krocka med andra viktiga möten. Så fort vi har någon information så går vi ut med det.

Bifogat i mailet finns mallen för hur man fyller i SAE-rapporten (finns under flik 15 i prövarpärmen). Viktigt att tänka på när man skickar in rapport till oss är:

 • · Inga personuppgifter, förutom födelsenummer (alltså inte de fyra sista siffrorna) samt randomiseringsnummer ska anges i    rapporten. Det är viktigt dels för patientens integritet och dels för att vi som arbetar med studiedata inte ska ha möjlighet att      identifiera studiedata på patientnivå.
 • · Fyll i all information.
 • · Använd adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att skicka rapporten.
 • · Kom ihåg att rapportera även i Captivate, och se till att uppgifterna stämmer överens.

Som vanligt är ni välkomna att höra av er om ni har frågor eller funderingar kring studien.

Med vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet

2020-01-13 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 3

Hej!
Nu är väl de flesta igång som vanligt efter helger och ledigheter. Förra veckan var det inte så hög aktivitet, fem patienter in blev det. Till inklusionsstatus.


Inklusionstävlingen tillsammans med USA pågår till och med sista februari, och där har Team yellow nåt längst med 78 patienter. Laguppställningen ligger sist i bifogad fil.

Vi får en del frågor om det nya protokollet, med nya inklusionskriterier. Tyvärr har det dragit ut lite på tiden, men nu hoppas vi att under januari kunna skicka in det nya protokollet till både Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten. När det väl är godkänt så kommer ni att få mycket tydlig information om vad som är nytt och vad ni behöver göra. Fram till att vi går ut med information om att det nya protokollet är godkänt så är det alltså aktuellt protokoll, version 6.0 2018-09-24, som gäller. Däremot har vi bett om att ni redan nu kan ha i åtanke att satsa extra på att ta in patienter som:

·         Har behov av daglig loopdiuretika

·         Har varit inlagda på sjukhus pga sin hjärtsvikt

·         Har LVEF 40-49 %


Nu går vi ju faktiskt mot vår, och det är dags för Kardiovaskulära vårmötet, i Malmö 22-24 april. Som vanligt kommer RIksSvikt att ha årsmöte i samband med Vårmötet och vi kommer även ha ett separat prövarmöte i SPIRRIT. Detaljerna är inte riktigt klara än, men vi hoppas att snart kunna meddela datum och tid så att ni kan planera in det.

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2020-01-07 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 1

Hej och god fortsättning på det nya året!


Vi hoppas att ni fått vara lite lediga och haft fina helgdagar. Nu laddar vi för ett nytt år med SPIRRIT!


Under vecka 52 tillkom 11 patienter, vilket gjorde att vi slutade 2019 med 909 patienter. Vi gratulerar Vårdcentralen Centrum i Flen som tog in sin första patient.


Under årets första vecka inkluderades inga patienter. Till inklusionsstatus

Vi ser fram emot en spännande vår!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-12-17 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 51

Hej!

Förra veckan blev det 10 nya patienter i studien och vi räknade ihop totalt 898 patienter. Igår måndag inkluderade kardiologen i Uppsala patient nummer 900, grattis till er! Till inklusionsstatus

USA hade förra veckan 107 patienter, så tillsammans har vi alltså passerat 1000.

Nu är det ju redan en del patienter som passerat sin 12-månadersuppföljning, och vi har förstått att det råder en del tvekan om hur man gör efter det. För att förenkla lite för er har vi gjort en liten checklista man kan ha som hjälp när man gör 12-månadersuppföljningen, se bifogad fil.

Vi har även uppdaterat det brev till annan vårdgivare som finns i prövarpärmen under flik 30. Skriv ut ett exemplar och sätt i prövarpärmen under flik 30. Kasta tidigare version. Spara Wordfilen för att använda elektroniskt.

Tyvärr måste vi meddela att vår monitor, Christina Ninalga, slutar i SPIRRIT-teamet. Kvar som monitorer är Cristina Alm och Martina Tillberg. Cristina Alm kommer att ta över huvudansvaret för de kliniker som haft kontakt med Chris, men ni når alltid någon av oss som vanligt på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Detta är sista veckobrevet för 2019 och vi vill passa på att hjärtligen tacka för att ni lägger ner tid och möda på SPIRRIT-studien! Utan er skulle det inte bli någon studie och vi i SPIRRIT-teamet tycker det är väldigt givande och roligt att arbeta tillsammans med er! Nu hoppas vi att ni får lite extra ledigt och får fina helger, så drar vi igång med nya krafter i januari.

Med detta tillönskar vi er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

SPIRRIT-teamet

2019-12-09 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 50

Hej!

Förra veckan fick vi in 12 nya patienter i studien, vilket ger oss 888 patienter. Det betyder att chansen till tårta för patient nummer 900 finns kvar denna vecka, så passa på! Till inklusionsstatus

Nästa vecka kommer sista veckobrevet före julledigheten, så kommer nästa års första veckobrev direkt efter trettonhelgen.

Inför ledigheterna vill vi påminna om att använda Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  om ni vill nå någon av oss på UCR. För SAE-rapporter använder man som vanligt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Med vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet

2019-12-02 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 49

Hej!

Nu har vi tänt första adventsljuset och åtminstone i Uppsala har vi lite snö.

Förra veckan blev det ett tillskott på 10 patienter, så vi avlutade förra veckan med totalt 876 patienter. Det börjar alltså dra ihop sig för ny tårtchans! Den klinik som tar in patient nummer 900 blir bjudna på tårta, så passa på!

Eftersom det är ny månad också så får ni en sammanställning av hur månadsinklusionen ser ut, utöver den vanliga veckouppdateringen, samt ställningen mellan de olika lagen i tävlingen tillsammans med USA. Till inklusionsstatus.

Nu springer dagarna iväg och det blir snart helgdagar. Vi vill påminna om att då använda Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om ni vill nå någon av oss på UCR. För SAE-rapporter använder man som vanligt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fortsatt trevlig adventstid önskar

SPIRRIT-teamet

2019-11-25 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 48

Hej!

Förra veckan var det lite stiltje med 9 patienter in, totalt nu 866 patienter. Med fyra veckor kvar till jul så hoppas vi att det kan bli en riktig spurt här i slutet av året. Till inklusionsstatus

I SPIRRIT-studien använder vi ju till stor del av riskbaserad monitorering, där vi tar fram data från de elektroniska systemen för att hitta eventuella avvikelser. Vid vår senaste genomgång såg vi att det är några saker vi behöver förtydliga:

 • När man fyller i Adverse Event-sidan i Captivate så anger man ETT symtom/diagnos per sida. Om en patient blir inlagd för förmaksflimmer och UVI samtidigt, så skriver man alltså en AE-sida för förmaksflimmer och en AE-sida för UVI.
 • Tidsfönstren för uppföljningarna; tänk på att uppföljning vecka 1 görs 7 dagar (+-3 dagar) efter randomisering, uppföljning vecka 4 görs 28 dagar (+-7 dagar) efter randomisering, uppföljning månad 6 görs 26 veckor (+-4 veckor) efter randomisering och uppföljning månad 12 görs 52 veckor (+-4 veckor) efter randomisering. Vet man med sig att en uppföljning är gjord utanför tidsfönstret så är det bra att notera genom att klicka på flaggan vid datum för uppföljning och skriv en kort notering.
 • Vi vill också påminna om att ALLA dosjusteringar, både uppåt och neråt, ska föranleda ny provtagning av Kalium och Kreatinin inom 7-14 dagar och det lägger man in som en extra uppföljning i Captivate.

Har ni frågor så är ni varmt välkomna att höra av er till oss!

Med vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet

2019-11-18 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 47

Hej alla!

Förra veckan passerade vi milstolpen 850 patienter. Det är en tredjedel av de 2550 patienter vi har beräknat ta in i studien. Bra jobbat allihop!

Tillsammans fick ni ihop 14 patienter, totalt hade vi efter förra veckan 857 patienter. Till inklusionsstatus.

Vi gratulerar särskilt Karolinska sjukhuset (Solna + Huddinge) som inkluderade sin 200:e patient. Grattis till er!

Vi rekommenderar er som har möjlighet, att delta på webinariet med USA i eftermiddag kl 14-15. Dr Adam DeVore från Duke University och dr Bertram Pitt från University of Michigan School of Medicine kommer att berätta litegrann om TOPCAT-studien och hur den är relevant för SPIRRIT-studien. För anlutningsuppgifter till webinariet, se nedan.

Keep up the good SPIRRIT!

Hälsningar

SPIRRIT-teamet

2019-11-11 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 46

Hej!
Förra veckan renderade 20 nya patienter i studien, bra jobbat!! Under denna vecka räknar vi med att komma upp till 850 patienter, vilket innebär en tredjedel av beräknad inklusion. Vi kämpar på och satsar på att hinna upp till 1000 patienter innan årets slut. Till inklusionsstatus.

Vi tänkte påminna lite kring SAE-rapporten, alltså formuläret ni använder för att rapportera allvarliga händelser som EJ är relaterade till patientens hjärtsvikt eller EJ relaterade till studieläkemedlet.


Se till att ni använder den nya versionen, finns publicerad under Prövarpärm. Vi har förtydligat instruktionen litegrann och skickar en uppdaterad version av mallen, även den publicerad under Prövarpärm.


Tänk på att alltid använda mailadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för dessa rapporter.
När ni skickar en SAE-rapport till oss, fyll även i ett AE-formulär i Captivate för denna händelse.

Håll igång glöden, alla fantastiska SPIRRIT-medarbetare!!!

SPIRRIT-teamet

2019-11-04 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 45

Hej!
Här kommer ett veckobrev med dels veckovis sammanställning över förra veckan (11 nya patienter in), dels sammanställning över hur det gick med inklusionen i oktober (51 patienter) och dels en uppdatering hur det går för de tre olika teamen i vår "inklusionstävling" tillsammans med de amerikanska klinikerna. Se bifogad fil för mer information.

I övrigt intet nytt på SPIRRIT-fronten. Hör gärna av er med frågor och funderingar på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.<Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.>

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-10-28 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 44

Hej!
Nu är det höst på riktigt, med vintertid, kyla och för många höstlov den här veckan.

Förra veckan skramlade det in 10 nya patienter i studien, så nu är vi uppe i 812 patienter. Bifogat finner ni den vanliga statistikgrafen tillsammans med en uppdatering hur det går i Sverige-USA-tävlingen. Till inklusionsstatus.

En fråga vi börjat få nu när fler och fler patienter har gjort sin 12-månadersuppföljning är: Vad händer sen? Enligt protokollet så är det inga fler ordinarie uppföljningar planerade FÖRUTOM vid studiens slut.

Det ni som klinik behöver tänka på är att informera patienterna när man gör 12-månadersuppföljningen att det kan dröja ett tag innan det är dags för avslutsuppföljningen. På kliniken är det också bra att man bestämmer hur man ska instruera patienterna angående förnyelse av recept för dom som har spironolakton/eplerenon. Eftersom det är olika från klinik till klinik huruvida man träffar patienterna i den vanliga vården så kan det vara bra att fundera på vad man lägger upp för strategi.


Hör patienten av sig till kliniken efter 12-månadersuppföljningen och man gör någon förändring i studiemedicineringen så tar man nya prover efter 10-14 dagar och gör en extrauppföljning, precis som tidigare. Om man under tiden innan avslutsuppföljningen får vetskap om att en patient avlidit, så går man in och fyller i Avslut i Captivate. Man behöver INTE fylla i det formulär som heter Avliden.


När det börjar bli dags för avslutsuppföljningarna så kommer ni få ordentlig information om detta.

Som vanligt svarar vi gärna på frågor på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-10-21 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 43

Hej!
Förra veckan fick vi in 13 patienter, och patient nummer 800 var det Östra sjukhuset som lyckades pricka in. Grattis till er! Vi hade alltså efter förra veckan 802 patienter. Till inklusionsstatus.

Förra veckan skrev vi ju om att RiksSvikt ordnar möte i Stockholm och Göteborg under december. Bifogat finns den offentliga inbjudan med länk till anmälan. Ta gärna chansen att delta!

Som vi har berättat på startmötena så är ju den mesta monitoreringen i SPIRRIT-studien så kallad riskbaserad monitorering, vilket innebär att vi tar fram data centralt och granskar för att hitta avvikelser. Vi har nu börjat mer systematiskt att gå igenom listor över olika parametrar i studien och gör en del kontroller. Efter vårt möte förra veckan är det framförallt två saker vi skulle vilja påminna er om:

Kontrollera gärna om ni på er klinik har några obesvarade Queries i Captivate. När ni loggar in i Captivate så ser ni på första sidan om det finns några queries som är ställda till er.

image003

Det är alltså raden ”Unresolved Discrepancies Assigned to Me” som talar om ifall ni har några frågor att besvara. Har ni några såna så klicka på Notes & Discrepancies i menyraden så kan ni se frågorna som är ställda. För en genomgång av hur man hanterar en fråga, titta gärna på vår svenska träningsfilm som behandlar detta. Länk till filmerna: https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/rrct/spirrit-hfpef/dokument-presentationer/ecrf-traning-for-spirrit och det är film #2 som behandlar queryhantering. Bifogat finns även en liten lathund för hur man gör.

Det andra är att tänka på tidsfönstren när det gäller uppföljningarna. Vi ser att det är många uppföljningar som ligger utanför. Använd gärna filen ” Hjälp att räkna ut uppföljande kontakter” som ni hittar på hemsidan https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/rrct/spirrit-hfpef/dokument-presentationer/dokument-och-checklistor

Vet man med sig att en uppföljning ligger utanför tidsfönstret så är det väldigt bra att göra en liten notering om orsak genom att klicka på den blå flaggan bredvid datum (se bild nedan) för uppföljning och skriva tex ”Patienten hade glömt” eller vad det nu var som orsakade att uppföljningen blev försenad.

image004

Som en sista påminnelse vill vi uppmana er som inte fakturerat än att göra det. Bifogat i mailet finns faktureringsunderlaget, där finns information om utbetalningsplan och fakturauppgifter.

Som vanligt är ni hjärtligt välkomna med frågor!

Med vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet

2019-10-14 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 42

Hej alla!
I förra veckan hade vi ju ett webinar tillsammans med klinikerna i USA. Där presenterades en gemensam inklusionstävling som kommer pågå under vinterhalvåret, 1 oktober till 28 februari. I tävlingen är alla kliniker som är öppna för inklusion, både amerikanska och svenska, indelade i tre lag. Det är ungefär lika många svenska och amerikanska kliniker i varje lag, ca 12 av varje nationalitet, och vi har försökt att dela in lagen så att inklusionshastigheten för lagen är ungefär likadan. Lagen har fått namnen "Team red", "Team yellow" och "Team blue", och i slutet av ppt presentationen kan ni se hur de olika lagen ser ut och vilket team just er klinik tillhör.


Målet är att varje lag ska inkludera 156 patienter under tävlingsperioden. Varje vecka kommer ni få en uppdatering om hur det går, som ett tillägg för vårt vanliga veckovisa inklusionsdiagram. En ändring är dock att hädanefter kommer veckobrevet komma först på tisdagar, så hinner vi att få med en färsk uppdatering från USA.


Presentationen och även en inspelning av mötet den 7 oktober kommer att läggas upp på SPIRRITs hemsida och ni kommer få länkar när det är klart.

Förra veckan var ganska stillsam med 12 nya patienter. Då vi nu är uppe i 789 patienter så kan det bli denna vecka vi får dela ut en tårta för patient nummer 800! Till inklusionsstatus.


Om ni vet med er att ni vunnit en tårta i septemberutmaningen, hör gärna av er till er monitor och berätta när det skulle passa er att få tårtan levererad.

Vi vill även passa på i detta forum att göra lite reklam för två utbildningar.

 • RiksSvikts hjärtsvikt- och användarmöte i Göteborg 2019-12-03 och i Stockholm 2019-12-05. Se bifogat program. För anmälan kontakta RiksSvikt. Läs mer
 • HFpEF - Background, Present Status and Future Perspectives, Birgit Thilander salen, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg, 22 november 2019. Moderators: Michael Fu, Charlotta Ljungman, Maria Scaufelberger. Se bifogat program. Länk för anmälan i informationen. Läs mer

  Båda dessa utbildningar berör SPIRRIT, så vi uppmuntrar de som har möjlighet att delta.

  Med vänliga hälsningar

  SPIRRIT-teamet

2019-10-07 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 41

Hej!
En lite lugnare vecka med 10 nya patienter, men september blev ändå rekordmånad med hela 87 patienter. Härligt jobbat!!!
Vi närmar oss en tredjedel och vårt mål för i år är ju att ha 1000 patienter inne i studien före 2020.
Ni får en ny månadssammanställning med detta veckobrev tillsammans med den vanliga veckografen. Till inklusionsstatus.

Imorgon tisdag 8 oktober kommer RiksSvikt vara nedstängt mellan 13.30 och 14. Detta beror på att dom behöver göra en uppdatering. Hoppas det inte ställer till det för mycket för er!

Kom ihåg att det i eftermiddag klockan 15 är ett webinarium med USA. Vi hoppas att många av er har möjlighet att ansluta. Se detaljer om hur man ansluter sig nedan.

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

Please join the SPIRRIT study for a Kick Off webinar to discuss the upcoming SPIRRIT Enrollment Drive.

Dr. Lars Lund and Dr. Adam DeVore will discuss the implementation of the trial in Sweden and the US, and discuss lessons learned thus far. During the call we will also introduce the upcoming enrollment drive. To conclude, we will open up the discussion across the sites to encourage collaboration.

Please use the Webex information below to join the call:

Meeting number (access code): 859 542 213


Meeting password: PqpM7Ttu


1-650-479-3207<tel:%2B1-650-479-3207,,*01*859542213%23%23*01*> Call-in toll number (US/Canada)

Monday, October 7, 2019

9:00 am | Eastern Daylight Time (New York, GMT-04:00) | 1 hr


Join<https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__dukemed.webex.com_dukemed_j.php-3FMTID-3Dm6db8bed715cf2dffaef74a159a3258c5&d=DwMGaQ&c=imBPVzF25OnBgGmVOlcsiEgHoG1i6YHLR0Sj_gZ4adc&r=hFA4unNimMVpRMXVVyE1S-BKcPNeNEuuyvdQ1195L90&m=0sTheSQ7_GnoYfywo2VM93IVxCJYCsQ11wBu3B5GIV0&s=BO90jP6fXr8AJrmIt7-IbOunahgImf6SInJs192ygEo&e=>Join by phone

Tap to call in from a mobile device (attendees only)

1-650-479-3207<tel:%2B1-650-479-3207,,*01*859542213%23%23*01*> Call-in toll number (US/Canada)Join from a video system or application

Dial Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.<%20sip:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.>

You can also dial 173.243.2.68 and enter your meeting number.

2019-09-30 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 40

Hej!
Idag är det sista dagen i september och därmed sista dagen i vår septemberutmaning. Alla patienter som inkluderas idag räknas också in och ni får ett resultat imorgon.
Förra veckan fick vi in 22 patienter, och september är vår hittills bästa månad med 83 nya patienter. Till inklusionsstatus

Inbjudan till webseminarium med USA, som vi skrev om förra veckan, kommer i ett separat mail.

Vid monitorering av studien ser vi att det är mycket färre dödsfall och hospitaliseringar för hjärtsvikt än vad som var väntat. Patienterna är "för friska". Om spironolakton/eplerenon är effektiva så kommer vi inte kunna upptäcka det i studien om vi inte studerar patienter med högre risk.
Därför kommer snart en protokolluppdatering med följande ändringar:
- Alla måste ha daglig behandling med loop-diuretika
- Minst 50% av patienterna ska ha pågående eller tidigare sjukhusinläggning för hjärtsvikt
- Alla måste ha NYHA II-IV (man får inte ta med NYHA I)

Det är bra om ni REDAN NU följer ovanstående kriterier, det är helt ok enligt nuvarande protokoll.
Fokusera därför på att rekrytera patienter med loop-diuretika och NYHA minst II, helst inneliggande patienter eller åtminstone tidigare vårdade för hjärtsvikt. Vi understryker igen att vi måste få in fler patienter med lätt sänkt EF, dvs EF 40-49%!
Mera detaljer kommer och ni kan närsomhelst maila eller ringa vid frågor. Man kan ringa Lars direkt på 070-4415687

Tusen tack för ert hårda arbete med SPIRRIT!
Med vänlig hälsning
SPIRRIT-teamet

2019-09-23 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 39

Hej!
Vilken rekordvecka!!! Hela 27 patienter fick vi in förra veckan och slog då det gamla rekordet på 25 patienter. Fantastiskt bra jobbat allihop! Med det här engagemanget har vi goda förhoppningar om att nå målet med 1000 patienter innan nyår. Till inklusionsstatus.

I SPIRRIT-studien så deltar ju även USA, som nu har öppnat 31 kliniker och inkluderat 54 patienter. Dom vill gärna få ta del av hur ni på våra svenska kliniker arbetar och tänker kring rekryteringen och kommer därför bjuda in till ett webinarium den 7 oktober kl15. Både huvudprövaren Lars Lund och en utav prövarna i USA, dr Adam DeVore kommer att delta. Särskild inbjudan kommer, men ni kan ju redan nu markera detta i kalendern.

En stor eloge till er alla för det arbete ni lägger ner i SPIRRIT-studien!!!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-09-16 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 38

Hej!
Förra veckan plussade vi på med hela 19 patienter, bra jobbat!
Patient nummer 700 inkluderades av Karolinska Huddinge, grattis till er!
Som vi skrev förra veckan så får alla kliniker som inkluderar minst tre patienter under september månad tårta till kliniken. Flera kliniker har redan säkrat hem ett tårtkalas! Till inklusionsstatus

Vi gratulerar också Blekingesjukhuset som tagit in sin första patient, grattis!

En liten extra eloge till Stockholm Heart Center som inkluderat hela elva patienter under september månad. Grattis till ert engagemang!

En liten påminnelse till er som inte skickat in screeningloggen denna månad, maila den till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.<Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.>. Har ni inte tagit in några patienter sedan sist ni mailade screening log kan ni bara skriva det i ett mail.

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-09-09 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 37

Hej!

Förra veckan kom vi upp i 15 patienters tillskott och nu har vi alltså 699 patienter. Försten ut att inkludera idag får alltså tårta till kliniken!

Dessutom, som en liten extra morot för att komma igång för hösten, så utlovar vi tårta till alla kliniker som inkluderar minst tre patienter under september månad. Det gäller alltså patienter inkluderade mellan 1 och 30 september.

OBS! På onsdag 11/9 kommer RiksSvikt att uppdateras. Detta innebär att registret kommer att ligga nere klockan 9-9.30. Under denna tid går det alltså inte att göra randomiseringar i SPIRRIT. Kvarstår problem efter detta så maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.!

Keep up the good work!

Hälsningar

SPIRRIT-teamet

2019-09-02 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 36

Hej!
Så är vi inne i september, även om det på många håll är sommarväder fortfarande.
Förra veckan fick vi in 12 nya patienter i studien, vi är alltså uppe i 684 patienter. Chansen till tårta för patient nummer 700 är stor denna vecka! Till inklusionsstatus

Ni får även en månadssammanställning över hur inklusionstakten ser ut. Som ni kan se i den grafen så planar ju inklusionen ut under sommaren, vilket vi räknar med, men nu behöver kurvan vända uppåt igen.

Vi finns som vanligt tillgängliga om ni har frågor och funderingar, hör gärna av er!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-08-26 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 35

Hej!
Ny vecka, nya inklusionsmöjligheter!
Förra veckan ökade vi till 8 nya patienter, vilket ger oss hela 672 patienter. Kom ihåg att vi bjuder på tårta till den klinik som tar in patient nummer 700! Till inklusionsstatus

Vi hoppas att inklusionstakten ökar under hösten för vi siktar på att ta patient nummer 1000 innan 2020. Då behöver vi komma upp i ca 18 patienter per vecka.

Ni gör ett toppenjobb allihop, både stora och små kliniker!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-08-20 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 34

Hej!
Den här veckan hann det bli tisdag innan vi fick iväg ett veckobrev.
Vi förstår att semestern kanske inte är slut för alla, och att det kan vara en del att ta itu med efter ledigheter. Inklusionen förra veckan var tre patienter och vi hoppas ju på att det ökar vecka för vecka nu i höst. Till inklusionsstatus.

I SPIRRIT-studien använder vi ju oss mycket av så kallad riskbaserad monitorering. Det innebär att vi har en generell övervakning av data som matas in i Captivate för att hitta eventuella felinmatningar och för att säkerställa kvaliteten på den data som sedan ligger till grund för studiens resultat. Dels gör systemet självt en del automatiska checkar som vi programmerat in, och dels går vi monitorer igenom data för att upptäcka eventuella frågetecken. Om vi hittar något som inte verkar stämma, eller om något saknas, så dyker det upp hos er i Captivate som en så kallad query. När ni loggar in i Captivate så ser ni på första sidan om det finns några queries som är ställda till er.

Det är alltså raden "Unresolved Discrepancies Assigned to Me" som talar om ifall ni har några frågor att besvara. Har ni några såna så klicka på Notes & Discrepancies i menyraden så kan ni se frågorna som är ställda. För en genomgång av hur man hanterar en fråga, titta gärna på vår svenska träningsfilm som behandlar detta. Länk till filmerna: https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/rrct/spirrit-hfpef/dokument-presentationer/ecrf-traning-for-spirrit och det är film #2 som behandlar queryhantering.

Frågor får ni givetvis gärna skicka till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.<Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.>!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-08-12 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 33

Hej!
Vi hoppas att ni alla har kunnat njuta av ledighet och haft en skön sommar! Nu drar vi på UCR igång och kommer in i gängse rutiner. Detta blir första veckobrevet sedan 24 juni, och det har faktiskt hänt en del fast det varit sommar och semestrar.
Vi har fått in 47 nya patienter sedan sista veckobrevet, vi är nu uppe i 661 patienter och har kommit över 25% av förväntad inklusion! Till inklusionsstatus
Södertälje och Ängelholm har inkluderat sina första patienter, extra grattis till er! Sammanställningen i bifogad fil visar inklusionen under perioden 24 juni till 11 augusti, siffran inom parentes är antalet inkluderade patienter under perioden.

Screeningloggen (den under flik 13) ska ju skickas in regelbundet till oss på UCR. Vi förstår att det kan vara lätt att glömma, så vi kommer börja skicka ut en automatisk påminnelse per mail i slutet på varje månad. Har man då inte inkluderat patienter sedan man skickade listan sist, går det bra att bara bekräfta med ett mail att inga nya patienter finns.
Viktigt att tänka på är att Identifikationslistan som sitter under flik 14, nyckeln mellan randomiseringsnummer/patientnummer och patientens personnummer ska aldrig mailas till oss. Det är endast ni på kliniken som ska ha den informationen.

Vi skrev ju innan sommaren att SAE-rapporten skulle uppdateras och skickas ut. Den är inte fullständigt godkänd än, men vi hoppas kunna skicka ut den inom en snar framtid.

På SPIRRIT:s hemsida finns nu träningsvideos på svenska för eCRF:et Captivate. Även om man gjort träningen kan det vara bra att veta att det finns dessa lite enklare filmer om det är något man funderar över. Filmerna hittar ni här: https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/rrct/spirrit-hfpef/dokument-presentationer/ecrf-traning-for-spirrit

Vi ser fram emot en spännande och produktiv höst tillsammans med er kliniker! Som vanligt är det bara att höra av sig med frågor eller funderingar, förslagsvis till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.<Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.>.

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

Sommarhälsning från Lars Lund

Tusen tack alla för ert hårda arbete! SPIRRIT går bra och jag hoppas vi får fortsatt momentum, tom en del över sommaren. Vi behöver 2550 patienter! En begränsning är att det inte alltid finns tillräckligt med patienter helt enkelt. En annan är att det inte finns personal. I de fall det finns gott om patienter (t ex från listor) och man kan "välja" vore det bra om ni prioriterar de med EF 40-49%.
En riktigt skön sommar till Alla!

Med vänliga hälsningar
Lars Lund

2019-06-24 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 26

Hej!
Vi hoppas att alla hade en fin midsommarhelg med allt som hör därtill!
Detta blir sista veckobrevet innan vi gör ett sommaruppehåll. Nästa veckobrev kommer 12 augusti, och då får ni sammanställning över hur inklusionen i juni och juli blev. Förra veckan renderade 10 patienter, vilket ger totalt 614 patienter. Till inklusionsstatus

Vi kommer uppdatera vår SAE-formulär ganska snart, och det skickar vi ut så fort det är godkänt.

Vi har skrivit lite om semestrar innan men påminner igen:

Använd SPIRRIT-mailen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att nå oss under sommaren så att inte mailet hamnar i inkorgen hos någon som har semester.

SAE-rapporter skickas som vanligt till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefonnummer till alla i SPIRRIT-teamet på UCR samt till Lars Lund har ni på kontaktlistan under flik 27 i prövarpärmen.

Vi önskar er alla en riktigt härlig sommar och på återseende i augusti!
Soliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-06-17 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 25

Hej!
Veckan som gick kom vi upp i 604 inkluderade patienter, och det var Stockholm Heart Center som lyckades pricka in patient nummer 600. Grattis till er! Totalt blev det 16 patienter förra veckan. Till inklusionsstatus.

I och med att det är midsommarveckan så är ju sommarsemestrarna här. Som vi skrivit tidigare är det alltid säkrast att använda SPIRRIT-mailen för att nå oss. Vet ni på kliniken redan nu att ni inte tänker inkludera patienter under semesterperioden får ni gärna meddela er monitor.


Om ni upplever problem med RiksSvikt i samband med SPIRRIT-registrering så anmäler man ju det på RiksSvikts hemsida. Det finns en röd ruta uppe till höger på sidan, Anmäl driftstörning. Om ni skickar mail dit så tänk på att ange i ämnesraden att det gäller SPIRRIT-studien, så får ärendet högre prioritering.

Vi kommer att göra ett sommaruppehåll med veckobreven. Nästa vecka kommer det som vanligt och sedan blir det uppehåll fram till 12 augusti.


Viktig information som berör studien kommer vi givetvis skicka ut om det behövs.

Vi vill önska er alla en riktigt fin midsommar!


Med varma hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-06-10 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 24

Hej!
Hoppas att ni fått njuta av sommar och sol och lite ledighet i samband med Nationaldagen!
Förra veckan var ännu en kortvecka, men 13 patienter inkluderades ändå, bra jobbat! Särskilt grattis till Danderyds sjukhus som tog in sin första patient.
Nu är vi uppe i 588 patienter, så det närmar sig tårtdax. Förhoppningsvis får vi dela ut tårta för 600:e patienten den här veckan. Till inklusionsstatus.

Snart börjar ju sommarsemestrar med allt vad det innebär. För att ni alltid ska kunna komma i kontakt med oss i SPIRRIT-teamet så är det säkrast att använda Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.<Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.> som alltid bevakas. Telefonnummer till alla finns på kontaktlistan under flik 27 i pärmen, om det är ett brådskande ärende. SAE-rapporter mailas som vanligt till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.<Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.>.

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-06-03 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 23

Hej!
Hoppas ni alla kunnat njuta av en fin Kristi Himmelfärdshelg!
Förra veckan togs blygsamma fyra patienter in, men vi räknar ju med att aktiviteten är lägre när det är veckor med lediga dagar.
Stort beröm vill vi ge er ändå, maj blev en rekordmånad med 81 nya patienter in i studien. Härligt!
Eftersom det är första måndagen i månaden så får ni även statistiken för maj månad. Till inklusionsstatus

Keep up the good SPIRRIT!

Hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-05-27 SPRIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 22

Hej!
En härlig vårvecka med hela 23 patienter in i SPIRRIT-studien. Det betyder att vi hittills i maj har fått 77 nya patienter i studien och redan nu, med några dagar kvar av månaden, är det månadsrekord.
Karolinska tog in fem patienter och både Kristianstad och Jönköping tog in tre patienter var. Bra jobbat!

Till inklusionsstatus

Det är ett fantastiskt arbete ni gör i studien, och vi i SPIRRIT-teamet tycker att det är så roligt att arbeta med er!


Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-05-20 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 21

Hej!

Ny rekordvecka igen!!! Förra veckan fick ni ihop 25 nya patienter, vilket fantastiskt bra jobb! 

Vi gratulerar särskilt Västervik och Hjärtavdelningen på SUS Malmö som tog in sina första patienter. Till inklusionsstatus.

Det är roligt att se att inklusionen har ökat under våren, och vi hoppas att diskussionen om patientrekrytering som vi haft på RiksSvikts årsmöte och i våra webinarier har hjälpt till att underlätta för er.

Om man inte hade möjlighet att delta i något av mötena, kan man se en inspelning av webinariet på RiksSvikts hemsida här:https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/rrct/spirrit-hfpef/dokument-presentationer/spirrit-lunchwebinar

Förra veckan hade SPIRRIT-teamet ett möte där vi tittade på en del statistik från studien. Det ingår i den sk riskbaserade monitoreringen att man med jämna mellanrum håller koll på data så att man kan upptäcka saker som avviker från det förväntade. Enligt studieprotokollet så ska patientpopulationen vara fördelad så att det blir max 2/3 av antingen patienter med EF 40-49% eller 50% och uppåt. Just nu har vi lite drygt 2/3 med patienter med EF 50% eller uppåt. Leta därför gärna lite extra efter patienter med EF 40-49%, alltså den gruppen vi kallar HFmrEF. Den patientgruppen saknar evidensbaserad behandling och väntas ha god effekt av spironolakton.

Vi är så glada för det fenomenala arbete och engagemang ni lägger ner i SPIRRIT-studien!

Med vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet

2019-05-13 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 20

Kära SPIRRIT-medarbetare!

Vilken rekordvecka vi hade förra veckan, ni inkluderade 24 patienter!!! Tidigare rekord var 20 patienter samma vecka. Det är fantastiskt bra jobbat av er alla! Till inklusionsstatus

Patient nummer 500 togs in samtidigt som veckobrevet gick ut förra måndagen, och det var Sundsvalls sjukhus som prickade in den och har en tårta att vänta. Grattis Sundsvall!

Efter önskemål har vi lagt till en detalj i inklusionsdiagrammet. Efter siffran som står vid staplarna står inom parentes det antal man inkluderade veckan innan. Om man inte tog in någon patient senaste veckan finns ingen parentes.

Vi vill göra ett förtydligande när det gäller rapporteringen av SAE. När man skickar en SAE-rapport till oss, behöver man inte skicka med några journalkopior. Om medicinskt ansvarig läkare anser sig behöva mer information för att bedöma rapporten så hör vi av oss och talar om vad för information som behövs. Något som är mycket viktigt när man skickar journalkopior till oss, är att ALL information som är persondata, såsom personnummer, namn, adress etc, är ordentligt maskerad. Detta är för att vi inte ska kunna härleda medicinsk information till en specifik person.

Vi önskar alla en trevlig och produktiv vecka!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-05-06 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 19

Hej!
Då är vi inne i maj, och våren tågar på trots lite bakslag med snö och frost.

Det är första måndagen i månaden och då kommer en månadssammanställning. Under april togs 60 nya patienter in i studien. Bra jobbat, fastän det var påsk och ledighet.
Förra veckan var det ju Valborg, men vi lyckades få in 11 patienter i alla fall. Toppen! Nu har vi 499 patienter, vilket innebär att den som är först att inkludera en patient denna vecka kammar hem en tårta! Till inklusionsstatus

Vi behöver skicka iväg en rapport över inklusionen och därför behöver vi be er att skicka in aktuell screeninglog. Om ni inte inkluderat patienter efter att ni senast skickade loggen behövs det inte, men alla nytillkomna på era screeningloggar skulle vi behöva ha in denna vecka.

Det finns fortfarande chans att vara med på lunchwebinar, både idag och imorgon tisdag, klockan 12-13, SPIRRIT bjuder deltagare på lunch.
Anmälan kan göras via länken här: http://doit.medfarm.uu.se/kurt13849

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-04-29 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 18

Hej!
Vi hoppas att alla haft en härlig påsk! Åtminstone i Uppsala har vi kunnat njuta av fantastiskt vårväder.

Det är ju två veckor sedan senaste veckobrevet, och under dessa veckor har 23 patienter inkluderats, 12 patienter vecka 16 och 11 patienter vecka 17. Det är bra jobbat för att vara veckor då många är lediga. Nu hoppas vi att vi tar in patient nummer 500 denna vecka, kom ihåg att det finns chans till tårta! Till inklusionsstatus

Vi har fortfarande två tillfällen kvar för vårt lunchwebinarium om patientrekrytering. Om du inte redan anmält dig finns fortfarande chansen 6 och 7 maj. Länk till anmälan finns här: http://doit.medfarm.uu.se/kurt13849 SPIRRIT bjuder deltagare på lunch!

Vi önskar alla ett fint Valborgsfirande och en skön 1:a maj!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-04-15 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 16

Hej!
Så roligt att träffa många av er på RiksSvikts årsmöte! Hoppas att ni även hade möjlighet att delta på Vårmötet. För er som inte hade möjlighet att delta i Göteborg, påminner vi om våra lunchwebinarier om patientrekrytering som man kan anmäla sig till här: http://doit.medfarm.uu.se/kurt13849
SPIRRIT bjuder deltagare på lunch!

Förra veckan inkluderades 11 patienter, vilket är bra eftersom många var borta från verksamheten. Till inklusionsstatus

För att få fler patienter är det ju bra att så många som möjligt känner till studien, även dom som inte jobbar direkt med den. Vi har satt ihop en liten "reklamskylt" som är tänkt att ni kan skicka till andra i er verksamhet för att dom ska kunna hjälpa er hitta patienter. Ni kan själva fylla i kontaktuppgifter i dokumentet, och antingen kan ni maila ut till kollegor, eller skriva ut och sätta upp på strategiska ställen. För er som arbetar i slutenvården kan det vara bra att skicka till era öppenvårdskontakter tex. Till "reklamskylten"


Ju fler som har SPIRRIT-studien i bakhuvudet när dom träffar patienter, desto bättre!

Nästa måndag är det ju annandag påsk, så då kommer inget veckobrev.
Vi vill passa på att önska er alla en riktigt glad påsk!
Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-04-08 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 15

Hej!
Vilken fantastisk vecka! Nytt rekord med 20 inkluderade. Toppenbra jobbat!!!
Nu satsar vi och hoppas på 500 patienter före påsk! Till inklusionsstatus.

Imorgon hoppas vi att vi träffar en del av er på RiksSvikts årsmöte. Kommer ni på Kardiovaskulära Vårmötet så kom gärna förbi UCR:s monter, nummer 69.

Nu är även anmälan till lunchwebinarierna öppen. Här kommer länken till anmälan:
http://doit.medfarm.uu.se/kurt13849

För att underlätta lite för er när det gäller att besvara queries (frågor) i eCRF så ha vi gjort en liten lathund som kan vara bra att ta hjälp av. Den finns bifogad i detta mail.
Har ni frågor om detta eller annat är det bara att ni hör av er!

Kom även ihåg att idag mellan 10 och ca 11.30 är RiksSvikt nere för uppdatering!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-04-08 kl. 10.00-ca.11.30 SPIRRIT-HFpEF Uppdatering av RiksSvikt

Hej alla SPIRRIT-medarbetare!
Som vi informerat om i tidigare veckobrev så kommer nu alltså SPIRRIT-screeningen i RiksSvikt och eCRF:et Captivate att uppdateras efter den ändring av protokollet som gjordes före jul.
Nu har vi fått en exakt tidpunkt för detta, nämligen måndag 8 april klockan 10.00. Tyvärr innebär uppdateringen av systemen att RiksSvikt kommer ligga nere ca 1,5 h och kan under den tiden alltså inte användas för att göra randomiseringar. Har ni patienter inbokade för screeningbesök på måndag förmiddag kan ni alltså inte randomisera dom omedelbart, utan får göra SPIRRIT-screening och randomisering när systemet är igång igen. Patienten behöver ju inte vänta på kliniken, utan ni kan ringa upp och meddela vad resultatet av randomiseringen blev.
Räkna alltså med att RiksSvikt ligger nere mellan ca klockan 10.00 och 11.30 på måndag 8 april.

Vi hoppas att detta inte ställer till det alltför mycket för er på klinikerna! Har ni frågor är ni givetvis välkomna att höra av er!

Med vänlig hälsning
SPIRRIT-teamet

2019-04-01 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 14

Hej!
Nu har både vårdagjämning och byte till sommartid passerat, och vi är inne i härliga vårmånaden april!

Förra veckan inkluderades 18 patienter. Det är näst bästa veckan sedan studien började, och mars blev den i särklass bästa månaden hittills med 69 patienter in. Fantastiskt bra jobbat allihop!!!

Eftersom det är första måndagen i månaden kommer en utökad summering av inklusionsläget. Vi har lagt till en detalj i grafen, en röd, streckad linje som beskriver hur kurvan måste förändras för att vi ska nå inklusionsmålet.

Vi vill slå ett slag för våra lunchwebinarier som kommer här i april och maj. Där kommer Lars Lund och SPIRRIT-teamet på UCR gå igenom ungefär det som vi tar upp på RiksSvikts årsmöte nästa vecka, och fokus ligger på hur man hittar och rekryterar patienter. Har ni inte möjlighet att åka till Göteborg då, kan ni alltså ta del av SPIRRIT-presentationen senare.

Datumen för webinarierna är 24 och 26 april, samt 6 och 7 maj. Tiden är 12-13 alla tillfällen. Kolla i kalendern redan nu, och nästa måndag kommer en länk till anmälan.
UCR bjuder alla deltagare på lunch!

Med vårliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-03-25 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 13

Hej!

Förra veckan lyckades ni inkludera 15 nya patienter i studien, vilket ger oss 416 patienter. Bra jobbat allihop! Till inklusionsstatus

Under veckan som kommer så kommer vi lansera uppdateringen av Captivate som vi annonserat tidigare. Vi kommer att skicka ut ett separat mail där det framgår exakt vad som är ändrat. Det är inga stora ändringar för er på klinikerna, utan det mesta kommer se ut som tidigare.


Håll utkik i mailboxen när det kommer mail från SPIRRIT!

Det närmar sig Kardiovaskulära vårmötet och RiksSvikts årsmöte. Ni hittar agenda för RiksSvikts årmöte här: https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/component/edocman/arsmoete
Hoppas vi ses där!

Vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-03-18 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 12

Hej!

Förra veckan blev det 16 nya patienter in i studien, vilket gör att vi nu har 401 patienter. Bra jobbat!!! Den 400:e patienten togs in av Jönköping, dom har således en tårta att se fram emot.
Vi vill också gratulera Falun som tog in sin första patient, och Karolinska som nu har tagit in över 100 patienter. Tack för allt det jobb ni lägger ner i studien! Till inklusionsstatus.

Något som vi ofta får frågor om är det här med händelserapportering. Vad gäller rapporteringen av AE/SAE så är det lite snårigt och inte helt enkelt. I en studie så ska man ju rapportera alla oönskade medicinska händelser som patienten råkar ut för. I SPIRRIT har vi kunnat friskriva oss från en del av dessa, det är händelser som förväntas inträffa för hjärtsviktspatienter, dvs ödem, dyspné osv, samt händelser som redan är kända för de läkemedel som används, tex gynekomasti. Utöver dessa händelser så bör man alltså rapportera, och det är alltid bättre att rapportera en gång för mycket än en gång för lite.
Vi som studieansvariga får inte tala om för er vad som ska rapporteras och inte, däremot kan vi alltid diskutera. Till syvende och sist är det prövarens bedömning som gäller. En sak som utan undantag ska rapporteras är om patienter avlider.
Det är också viktigt att inte göra skillnad på patienter ur de olika behandlingsgrupperna när man resonerar kring händelserapportering. Nu är ju detta en oblindad studie, så det är ofrånkomligt med en viss sk bias, men man bör ha det i åtanke att det är viktigt att behandla patienter i de båda grupperna lika när det kommer till rapportering.
Vi tar upp lite kring det här med händelserapportering på RiksSvikts årsmöte, samt i de lunchwebinarier vi kommer att erbjuda vid några tillfällen i april och maj. Information om dessa webinarier kommer!
Frågor får ni självklart alltid maila till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.<Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.> !

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-03-11 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 11

Hej!
Förra veckan blev ytterligare en vecka med hela 16 patienter i tillskott. Bra jobbat!!!
Nu är vi uppe i 385 patienter, så den här veckan hoppas vi få dela ut tårtan för den 400:e patienten. Vem prickar in patient nummer 400? Till inklusionsstatus.

För er som inte har möjlighet att komma till Göteborg på RiksSvikts årsmöte så kommer vi anordna ett par lunch webinarier under maj månad med lite tips och tankar kring det här att hitta patienter, samt möjlighet för diskussion med Lars Lund. När datum är fastställda skickar vi ut anmälan.

Ni gör ett fantastiskt jobb där ute på klinikerna, utan er blir det inga studier!!!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-03-04 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 10

Hej!

Den första vårmånaden inleddes med snöväder och lite tillbakagång till vinter, men våren kommer snart med full kraft. Eftersom det är först måndagen i månaden så får ni även den månadsvisa uppdateringen över hur inklusionen ligger till.

Förra veckan inkluderades 16 patienter, och vi gratulerar St Görans sjukhus som tog in sin första patient. Till inklusionsstatus

Vi vill be er om att maila den senaste screening-loggen till oss (den som sitter under flik 13). Vi behöver uppdatera informationen om alla screenade patienter inför ett möte med säkerhetskommittén. Så scanna in listan och maila till oss snarast möjligt. Har ni frågor; hör gärna av er till er monitor!

Med vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet

 

2019-02-11 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 7

Hej!

Dagarna blir längre och ljusare, och nu börjar sportlovsperioden. Vi hoppas att inte alla tar sportlovsledigt så att vi kan hålla uppe inklusionstakten. Förra veckan inkluderades 13 patienter så totalt är vi uppe i 326 patienter. Till inklusionsstatus.
I och med att det nya protokollet blev godkänt i november så kommer en del mindre ändringar att göras både i SPIRRIT-modulen i RiksSvikt och i Captivate. Ni kommer att få mer utförlig information om vilka ändringar det gäller och när detta genomförs. Just nu pågår testning och validering av ändringarna så att allt blir korrekt. Mer info kommer!
Vi vill återigen påminna er om att boka in RiksSvikts årsmöte i Göteborg 9 april. Vi hoppas att så många som möjligt av er kan närvara, och en del av årsmötet kommer handla om SPIRRIT.
 
Mer information och anmälan hittar man på hemsidan: https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/information
Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-02-18 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 8

Hej!

Nu är det sportlov i Uppsala, men på UCR kör vi på som vanligt.

Förra veckan renderade 15 nya patienter i studien, vilket innebär totalt 341 patienter. Till inklusionsstatus.

Norrköping inkluderade sin första patient, grattis till er!

Vi hoppas att vi får träffa många av er på RiksSvikt:s årsmöte i Göteborg, anmälan är öppen och finns här: https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/information

Med vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet

2019-02-25 SPIRRIT HFpEF Nyhetsbrev vecka 9

Hej på er!

Nu har vårkänslorna dragit in över nästan hela landet, och om bara tre veckor är det vårdagjämning. Vi går mot ljusare tider, och det hoppas vi gäller SPIRRIT också. Senaste månaden har vi haft startmöte med fyra nya kliniker och några till är på gång. Då blir vi fler som kan hjälpas åt att nå inklusionsmålet i tid.

Förra veckan inkluderades 12 patienter, så vi har totalt 353 patienter. Till inklusionsstatus.

Har ni frågor och funderingar över att hitta patienter och inklusion, eller något annat som gäller studien, tveka inte att höra av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.!

Med vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet

2019-01-28 Nyhetsbrev

Hej!
Förra veckan togs 12 patienter in i studien och vi är nu uppe i 298 patienter. Chansen på tårta för 300:e patienten är alltså stor! Till inklusionsstatus

Vi har ett viktigt meddelande till er alla: Om ni behöver skicka in en SAE, alltså en rapport om allvarlig händelse, använd ENDAST mailadressen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Det är en brevlåda som alltid bevakas och mail blir alltså inte olästa om någon person är ledig. Detta är viktigt, eftersom vi i vår tur har rapporteringsskyldighet gentemot Läkemedelsverket. På blanketten för SAE-rapportering står mailadresser till sponsor och projektledare, men använd alltså endast Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. när ni behöver rapportera en SAE.

Före jul skickade vi ut ett meddelande från studiens säkerhetskommitté, DSMB. Jag vill påminna om att det är information som ska skrivas ut och sättas in i prövarpärmen under flik 17. Om ni inte redan gjort det så finns dokumentet bifogat i detta mail.

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-01-14 Nyhetsbrev

Hej!
Vi hoppas att ni alla har en lika vacker vinterdag som vi har i Uppsala idag!

Förra veckan inkluderades 14 patienter. Vi gratulerar FO kranskärl/svikt, SUS Lund som tog in sin första patient. Till inklusionsstatus.

Under våren kommer vi att rekrytera fler kliniker som kan delta i SPIRRIT-studien, för att öka möjligheten att nå upp till en bra inklusionshastighet. Västerviks sjukhus, Vårdcentralen i Flen och Capio Lund är nu godkända kliniker och ska startas upp. Träffar ni kollegor på kliniker som inte deltar i SPIRRIT men som har intresse; be dom skicka iväg ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.<Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.> så fångar vi upp kontakten.

Vi är ju tre monitorer som arbetar i SPIRRIT-studien och delar på ansvaret. Eva Svensson kommer nu att koncentrera sig på andra arbetsuppgifter, så vi får välkomna Christina Ninalga till SPIRRIT-teamet. Välkommen!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2019-01-07 Nyhetsbrev

Gott nytt SPIRRIT-år!
Här kommer första veckobrevet för 2019, ett nytt år med nya möjligheter. Vi hoppas på att inklusionen verkligen lossnar i år!

Innan jullovet så utlovades tårta till de kliniker som tog in minst tre patienter sista två veckorna. Tre kliniker har en tårta att se fram emot: Karolinska, SÖS och Akut-internmedicin på SUS i Lund. Grattis till er!

Det finns ju även chans att få en tårta för den klinik som tar in patient nummer 300.

Eftersom detta är första veckobrevet i år får ni, utöver den vanliga veckostatusen, figuren som visar hur vi ligger till jämfört med målinklusionen.  Till inklusionsstatus. För ett år sen hade 15 patienter fördelat på två startade kliniker, så mycket har hänt under året. Dock är det nödvändigt att öka inflödet av patienter om vi ska kunna gå i mål om två år.

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-12-17 Nyhetsbrev

Hej!
Nu är det en vecka kvar till jul, och vi ser ut att lyckas ta oss över 10%-strecket innan dess. Bra jobbat!!!
Förra veckan inkluderades femton patienter, och vi gratulerar VO Akut/Internmedicin SUS Lund som tog in sin första patient. Till inklusionsstatus
Ni glömmer väl inte att alla kliniker som inkluderar minst tre patienter innan jul, räknat från förra måndagen, får tårta!?

Nytt godkännande från Etikprövningsnämnden
I fredags skickade vi ut ett nytt godkännande från Etikprövningsnämnden, som gäller pre-screening av patienter. EPN har nu godkänt pre-screening via eko, lab- eller läkemedelsdatabas. Överväg att använda denna metod för att identifiera  lämpliga patienter för SPIRRIT.


Vi känner dock till att reglerna för pre-screening av patienter är olika för olika kliniker/ sjukhus varför vi uppmanar er att bekräfta med verksamhetschef (eller motsvarande) att denna metod är acceptabel innan ni implementerar den på er klinik.

Några av er har upptäckt ett litet problem när man ska logga ut ur RiksSvikt. När man loggar in med SITHS-kort sker inloggningen främst i webbläsaren, och det är webbläsarens inloggade session som används. Om man byter användare och kort så loggas man inte ut automatiskt från registret eftersom självaste inloggningen ligger kvar i webbläsarsessionen. Det finns en Logga ut, som man kan trycka på när man är inloggad med kort. Trycker man på den så kan man vilseledas att tro att man faktiskt är utloggad. Detta planeras att ändras i registret, men innan den ändringen finns på plats är det bra att ni är medvetna om hur det fungerar.

Under helgerna kommer vi inte skicka ut något veckobrev, så detta blir alltså sista brevet 2018. Första veckobrevet 2019 kommer den 7 januari.


Vi vill passa på att tacka er alla för ert arbete och engagemang i SPIRRIT-studien. Utan era insatser kan en studie som SPIRRIT inte förverkligas!


Nu laddar vi för ett nytt år med riktigt stor aktivitet och stort patientinflöde.


Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Med varma julhälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-12-10 Nyhetsbrev

Hej!
Förra veckan inkluderades 14 patienter och totalt är vi alltså uppe i 238 patienter.
Vi gratulerar Angered och Kliniska forskningsenheten i Malmö som tog in sina första patienter! Till inklusionsstatus

Så här på Nobeldagen, två veckor före julafton, känner vi oss lite i feststämning! Därför utlovar vi att alla kliniker som tar in ytterligare tre patienter innan jul, räknat från idag, bjuds på tårta. Så sätt igång och inkludera!

Apropå jul så hoppas vi att många av er får ledigt, även om vi vet att vården måste fungera även om det är storhelg. Om ni arbetar mellan 24 december och 6 januari och behöver få tag i oss i SPIRRIT-teamet, så är det säkrast att använda Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.<Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.> för att komma i kontakt med oss.

Vi hoppas att ni läst informationen om det nya protokollet som gick ut förra veckan. Är det något som verkar oklart så tveka inte att höra av er!

En trevlig Nobel- och Luciavecka önskar vi er!
SPIRRIT-teamet

2018-12-03 Nyhetsbrev

Hej!
Vi hoppas att alla haft en fin första advent!
Detta är ett långt mail med mycket information, så läs ända till slutet!

Förra veckan blev det lite snurr på inklusionen igen, 16 patienter inkluderades. Bra jobbat!!!
Vi gratulerar Landskrona som tog in sin första patient. Den här veckan får ni både den veckovisa statistiken samt en mer övergripande uppdatering som vi gör varje månad.

Eftersom vi nu gått in i december så är vår tävling avslutad. Så här ser resultatet ut:

Klinik Antal patienter
SE01 - KS Kard  (Lund) 24
SE28 - Västerås (Lönnberg)  12
SE30 - Stockholm Heart (Al-Khalili) 9
SE10 - Kristianstad (Wiklund) 8
SE14 - Linköping (van der Wal)  6
SE19 - Karlstad (Floderer)  6
SE20 - SÖS (Corovic Cabrera)  6
SE24 - Sahlgrenska (Ljungman)  6
SE05 - Mölndal (Parén) 5
SE32 - Sundsvall (Kavianipour) 5
SE34 - Östra (Fu) 5

 

Nu blev det elva kliniker som får biobiljetter, eftersom de sista tre hade lika många inkluderade.  Vi kommer att skicka biobiljetter till kliniken, till de som står på delegeringslistan. Vi kommer säkert dra igång fler tävlingar av detta slag, men vi kan utlova en tårta för var 100:e patient som inkluderas, närmast nu är alltså tårtan för patient nummer 300.

VIKTIGT!
Ett nytt protokoll i studien är nu godkänt av Läkemedelsverket, och det medför en del uppdateringar i flera dokument. Vi kommer under eftermiddagen skicka ut mail till var och en av er kliniker, med instruktioner och filer på alla nya dokument. Bekräfta gärna att ni fått mailet och hör av er om något är oklart.

Förra veckan hörde en del kliniker av sig och hade problem att logga in i RiksSvikt. Enligt driften på kvalitetsregister så har det med ett nytt certifikat att göra, och det nya certifikatet stöder inga andra webläsare än Internet Explorer. Om ni har problem med RiksSvikt, kolla först om det går bättre om ni använder Internet Explorer!

Tack för ert engagemang!!!
Hälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-11-26 Nyhetsbrev

Hej alla!
Förra veckan var det ett bättre inflöde på patienter, 208 patienter inkluderade. Grattis till Jönköping och Varberg som tog in sina första patienter! Till inklusionsstatus

Patient nummer 200 togs in av Hemse, som har en tårta att vänta. Grattis till er!

Tänk på att denna vecka är sista veckan i vår rekryteringstävling! Ta chansen att vinna biobiljetter genom att hamna bland de tio kliniker som inkluderat flest patienter under september, oktober och november. Slutresultatet i tävlingen presenteras nästa måndag.

Nu är vi uppe i över 8% av vårt inklusionsmål. Vår julönskan är att vi kommer upp i 10% innan årets slut, alltså 255 patienter. Tillsammans kan vi göra det!

Vi vill passa på att önska alla medarbetare i SPIRRIT-studien en fin första advent!
SPIRRIT-teamet

2018-11-19 Nyhetsbrev

Hej alla!
Förra veckan blev det lite skralt, fyra patienter inkluderade. Vi har fortfarande en tårta att erbjuda för den klinik som tar in patient nummer 200. Det vore fint att få skicka ut den denna vecka! Till inklusionsstatus

Det är nu två veckor kvar av vår höstrekryteringstävling. De tio kliniker som tagit in flest patienter under perioden 1 september tom 30 november vinner biobiljetter. I dagsläget är det följande kliniker som ligger bäst till:


SE01 - KS Kard  (Lund) 20

SE28 - Västerås (Lönnberg) 9

SE30 - Stockholm Heart (Al-Khalili) 8

SE32 - Sundsvall (Kavianipour) 6

SE10 - Kristianstad (Wiklund) 5

SE20 - SÖS (Corovic Cabrera) 5

SE24 - Sahlgrenska (Ljungman) 5

SE02 - Uppsala  (Vedin) 4

SE19 - Karlstad (Floderer) 4

SE05 - Mölndal (Parén) 3

SE06 - Sundsvall VC (Saha) 3

SE09 - Örebro (Szabó) 3

SE34 - Östra (Fu) 3

Det finns fortfarande tid att ändra på resultatet, så kör hårt med inklusionen!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-11-12 Nyhetsbrev

Hej alla!
Förra veckan låg det nog kvar lite höstlovskänsla, då endast åtta patienter inkluderades.
Men det var en riktig Köping-vecka! Både Linköping, Lidköping och Köping tog in sina första patienter. Grattis till er och välkomna igång! Till inklusionsstatus

Kom ihåg att spana brett efter patienter. Några ord från Lars Lund som tål att upprepas:
SPIRRIT är extremt enkel.
Eko och NT-proBNP kan vara hur gammalt som helst. K+krea senaste 2 veckor.
I princip alla med HFpEF kan vara med. Det gäller även tex FF patienter med dyspné och förhöjt NTproBNP.

Som vanligt är ni hjärtligt välkomna att höra av er om ni har frågor och funderingar!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-10-29 Nyhetsbrev

Hej!
Den här veckan är det kanske många som har höstlov, men hos oss löper verksamheten på som vanligt.

Förra veckan var det fantastiska 19 patienter som inkluderades! Härligt jobbat!!!

Till Inklusionsstatus

Vi gratulerar Östra sjukhuset som tog in sin första patient!

Nästa måndag kommer en mer detaljerad månadssammanställning, både av inklusionen och ställningen i vår tävling.

För många av er var det ju ett tag sen vi hade startmöte, och information är ju färskvara, så vi har tagit fram en liten "Kom-igång-lista". Till Kom-igång-listan


Vi önskar alla Happy Halloween och en fin Allahelgonshelg!

SPIRRIT-teamet

2018-10-22 Nyhetsbrev

Hej!
Förra veckan var den mest produktiva hittills - 15 patienter inkluderades! Bra jobbat!!!
Stort grattis säger vi till Kristianstad som tog in sina fem första patienter.

Förra veckan skickade vi ju med ett dokument som gör att läkaren kan delegera själva randomiseringsmomentet i RiksSvikt till en sköterska.
Viktigt att tänka på är att läkaren ändå måste träffa patienten personligen när patienten skall signera samtycket. Patienten måste ges tillfälle att ställa frågor till en läkare, och det är ett medicinskt beslut, som bara får tas av läkare, att ta med patienten i en studie.

Fortsätt att kämpa på med inklusionen! Tänk på vår tävling som pågår till sista november, där de tio kliniker som inkluderat flest patienter vinner biobiljetter!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-10-15 Nyhetsbrev

Hej!
Nu när vi befinner oss i mitten av oktober så är det bara att inse att det inte är mycket kvar av året. Förra veckan inkluderades fem patienter. Med tanke på att vi skulle behöva få in åtminstone 500 patienter i år så går det lite sakta.

En del kliniker har efterfrågat möjligheten att prövaren ska kunna delegera själva momentet med randomisering i RiksSvikt. Enligt tidigare information så måste läkaren vara inloggad i RiksSvikt när randomisering görs.

Nu har vi tagit fram ett dokument så att läkaren kan signera screeningen "på papper" och så kan sköterskan göra randomiseringen i registret. Det viktiga är att dokumentera att det är en läkare som tar det medicinska beslutet att inkludera patienten i studien.
 
Läkaren som träffar patienten signerar alltså dokumentet "Screeningformulär"
 
Sköterskan som gör randomiseringen i registret sen måste vara delegerad detta på delegeringslistan (flik 23). Där skriver ni till nummer 17 "Randomisering i RiksSvikt efter att läkare signerat Screeningformulär".
 
Screeningformuläret sparas på kliniken tillsammans med patientens signerade samtycke.

Vi hoppas att detta kan underlätta flödet för er på klinikerna!

Vi har även tagit fram en checklista för screening och inklusion av patienter. Den är frivillig att använda, men kan vara en support i början, innan man fått in alla studiemoment. Filen "Checklista vid screening och inklusion" finns bifogad och läggs upp på hemsidan.

Har ni frågor om de här nya dokumenten, eller något annat, är det bara att höra av sig till oss!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-10-08 Nyhetsbrev

Hej alla SPIRRIT-medarbetare!
Här kommer veckobrev för vecka 41. Sju patienter inkluderades, och vi gratulerar Karlstad som tog in sin första patient!

Till inklusionsstatus

Inte så mycket annan information från oss i dagsläget - hör av er om ni har frågor!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-10-01 Nyhetsbrev

Hej!

Nu har vi kommit in i oktober och höstmörkret smyger sig på.

Förra veckan inkluderades 5 patienter. Ska vi klara inklusionsmålet för studien, 2550 patienter, så är det bra att man är medveten om hur inklusionstakten ser ut. Första måndagen varje månad är därför inklusionsstatusdokumentet två sidor, med en extra figur där vi åskådliggör hur många kliniker som är inne i studien samt hur inklusionstakten ser ut i förhållande till målet. Har ni frågor kring detta får ni gärna höra av er! 

Eftersom det är första måndagen i månaden har vi också utlovat en bild av hur det går i vår inklusionstävling. Så här ser det ut efter en månad:

prispall 20181001

Om det är någon som inte får upp bilder i sitt mail så ligger den även som bifogad fil.

Än är det två månader kvar av tävlingen så det hinner ändra sig!

Ha en bra vecka!

Önskar

SPIRRIT-teamet

2018-09-17 Nyhetsbrev

Hej!

Nu börjar det kännas att hösten är här. På söndag är det redan höstdagjämning.

Förra veckan inkluderade ni sex stycken patienter, så nu är antalet uppe i 120. Vi har lagt till en stapel på statusdiagrammet där vi visar andelen inkluderade patienter av målet på 2550. Till inklusionsstatus.

Stort grattis till Närsjukvården i Finspång som inkluderade sin första patient!

Vi påminner om vår inklusionstävling där de tio kliniker som inkluderar flest patienter from 1 sept tom 30 nov vinner biobiljetter!!

SPIRRIT-teamet på UCR leds nu av vår nya projektledare Anna Gustavsson. Med anledning av att hon är ny så har vi ändrat de dokument som har projektledarens kontaktuppgifter – SAE-blanketten samt kontaktlistan. Vi bifogar dessa nya dokument här i veckobrevet men de kan också hämtas på vår hemsida www.spirrit.se, där även veckobreven läggs upp.

En fråga som dykt upp på flera kliniker är hur man ska dokumentera de prover man tar efter en dosjustering. Efter en dosjustering ska man ju ta nya prover (Kalium, Krea och eGFR) inom 7-14 dagar. Detta dokumenteras då som en extra uppföljning i eCRF och dokumenteras även i journalen. 

Som vi alltid säger – hör gärna av er om ni har frågor!

Hälsningar

SPIRRIT-teamet

2018-09-10 Nyhetsbrev

Hej!

Så roligt, elva patienter inkluderades under förra veckan!!!
Vi gratulerar särskilt Skellefteå och Mölndal som inkluderade sina första patienter. Kul att ni är igång! Till inklusionsstatus

En mer detaljerad ställning i inklusionstävlingen får ni första måndagen varje månad, men vi kan avslöja att efter första veckan så leder Karolinska och Västerås med tre patienter vardera inkluderade under veckan.

I SPIRRIT-studien har vi inte avtalat med varje klinik hur många patienter man förväntas ta in. Förutsättningarna ser ju väldigt olika ut beroende på om man är en stor universitetsklinik eller en liten vårdcentral ute på landsbygden. Det vi strävar efter är att alla kliniker känner ett gemensamt ansvar att göra sitt bästa efter de förutsättningar man har, och att alla känner att dom kan bidra.
Vi har nu ca 4,5 % av de patienter vi behöver innan studiens slut. Ju fler kliniker som blir klara för inklusion, desto snabbare hoppas vi att inklusionen kan gå. Har ni några problem som försvårar inklusion av nya patienter så ta gärna upp det med er monitor så att vi kan försöka hitta en lösning. Ni gör det stora, viktiga jobbet i SPIRRIT-studien, och vi vill göra allt vi kan för att hjälpa er på vägen!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-09-03 Nyhetsbrev

Nu är det ny vecka, ny månad och då startar vi nya utmaningar.

Var med i SPIRRIT:s inklusionstävling som startar idag.

Det går till så, att från och med idag fram till 30 november räknar vi hur många patienter varje klinik tar in. Det spelar alltså ingen roll hur många man har idag, utan bara inklusioner från och med idag räknas.

De tio kliniker som har inkluderat flest patienter den 30:e november kommer att få biobiljetter. Äran och sammanhållningen med kollegorna tillfaller ALLA som tar sig an utmaningen!!

Första måndagen varje månad så får ni, utöver det vanliga diagrammet över inklusion som kommer med veckobrevet, en separat sammanställning över hur det ligger till i tävlingen.

Vi hoppas att tävlingen kan bli en liten extra morot för er att jobba på med inklusionen!

Vi skickar även ett stort GRATTIS till Hemse vårdcentral, som inkluderade patient nummer 100 och blev bjudna på tårta. Bra jobbat!!!

Så nu önskar vi er lycka till med inklusionen, och hoppas att alla är taggade!

Till inklusionsstatus 2018-09-03

Keep up the SPIRRIT! / SPIRRIT-teamet

2018-08-27 Nyhetsbrev

Förra veckan rasslade det till, så nu är vi uppe i 99 patienter. Bra jobbat, särskilt Hemse och Sahlgrenska som tog in sin första patient!! Till inklusionsstatus 2018-08-27


Den klinik som tar in patient nummer 100 får en tårta!

Förra veckan skickade vi ut information om de länkar till eCRF-träning som ersätter de gamla, som tagits bort av företaget. Har ni ytterligare frågor och funderingar kring access-processen så hör av er till er ansvariga monitor, eller direkt på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.<Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.>


Nu är vi full styrka på UCR efter semestrar så vi är redo att hjälpa er.

Än en gång: Bra jobbat med inklusionen!!!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-08-06 Nyhetsbrev

Idag är det väl en del som kommer tillbaka från semestern. Vi hoppas ni haft en skön ledighet och har samlat energi inför hösten.

Vi är uppe i 93 patienter, och tackar Sundsvalls Vårdcentral för bra jobb att ta in två patienter i dessa semestertider!

Ni kanske funderar på varför vi tar med så många kliniker i statistiken som inte är färdiga att inkludera?! Vi tar med alla kliniker som har ett godkänt resursintyg från Etikprövningsnämnden. Sedan kan det vara så att några haft krångel med avtal, en del har mist personal och måste avvakta lite, några har inte haft startmöte än och flera kliniker håller på med den dokumentation som krävs för att få accesser till de elektroniska systemen. Under hösten hoppas vi att majoriteten av de kliniker som finns på listan, kommer igång ordentligt med sin inklusion. Har ni kontakter på andra kardiologkliniker som inte finns med på vår lista? Berätta om SPIRRIT och hänvisa till oss, så kanske vi kan få med några kliniker till!!

Sommaren verkar fortsätta outtröttligt - hoppas ni njuter!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-08-13 Nyhetsbrev

Förra veckan (v.32) var den första vecka då det inte inkluderats några patienter i studien. Vi hoppas på att detta är lugnet före "stormen" och att det vänder nu när sommar och semestrar börjar lida mot sitt slut.

Ni som fortfarande inte är klara för att börja inkludera, se över vad det är som saknas och kontakta oss vid frågor.

Nu tar vi nya tag!!!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

e-CRF filmer fungerar ej för tillfället

Det är dessvärre något fel med filerna för tillfället och vi hoppas att Captivate löser detta snarast!

Vi återkommer så fort vi har fått besked.

Vi ber om för besväret!

2018-07-16 Nyhetsbrev

Roligt att det trillar in patienter trots sommarsemestrar.

Grattis Västerås som tog in två patienter förra veckan!

Vi har nu kommit upp i 86 patienter, vem tar in patient nummer 100?

Fortsätt njuta av sommaren och hör av er om ni har frågor!

Till inklusionsstatus 2018-07-16

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-07-23 Nyhetsbrev

Hej!
Här kommer ett nytt veckobrev i sommarhettan. Hoppas att även ni som jobbar hinner njuta lite av sommaren.

Tre nya patienter under veckan, bra jobbat i dessa semestertider! Till inklusionsstatus 2018-07-24.

Den här veckan finns ingen av oss på UCR på kontoret. Säkrast når man oss genom mail på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., även om det kanske tar en stund innan man får svar.

Ha en fortsatt fin sommar!

SPIRRIT-teamet

2018-07-02 Nyhetsbrev

Hej i sommarvärmen!
Nu kommer vi äntligen igång med veckobrev i SPIRRIT-studien, som är tänkta att hålla er uppdaterade om läget i studien. Sedan kan man ju alltid gå in på vår hemsida www.spirrit.se också.


Vi har nu nio kliniker som inkluderat patienter! Bra jobbat till er som är igång! För er som inte har alla accesser klara än - hör gärna av er om det är något som krånglar eller verkar konstigt. I den bifogade filen ser ni status på inklusionen 2018-07-02. Grönmarkerade kliniker är de som har full access att börja inkludera patienter. Vi ska ju inkludera ca 2550 patienter innan slutet av 2020, vi har nu nått upp till 3 %. Men än har vi bara börjat, och när fler och fler kliniker kommer igång så kommer andelen att öka raskt hoppas vi.


Som hjälp för att räkna ut vilka datum man ska göra uppföljningar på varje patent, har vi tagit fram en Excelfil som finns att ladda ner från hemsidan. Det gäller att man matar in datum i exakt samma format som i exemplet överst, dvs. YYYY-MM-DD (2018-01-01) annars blir uträkningen fel. Det är nu gjort så att de första 100 raderna är förberedda, men om man har fler än 100 patienter kan man kopiera en tidigare rad för att få med uträkningen. De raderna som är fördefinierade har ramar så det syns när dom tar slut. Hoppas detta kan var ett hjälpmedel för er! Filen finns att ladda ner här.


När nu fler kliniker börjar komma igång med inklusionen, har vi förstått att det råder en del frågetecken kring det här med RiksSvikt-registrering och SPIRRIT-registrering. Bifogat detta mail finns ett dokument som beskriver lite de olika scenarion man kan stöta på när man ska inkludera en patient. Skriv gärna ut det här dokumentet och sätt in under flik 3 i prövarpärmen. Till dokumentet.


Många av er har säkert redan påbörjat sommarsemestern. På UCR kommer vi också att vara lite lediga. Under vecka 30 kan det vara lite svårt att nå oss, i övrigt finns alltid någon av oss tillgänglig. Säkraste sättet att nå oss är att använda adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., den bevakas alltid. Ni har ju kontaktlista i prövarpärmen (flik 27) om ni behöver telefonnummer. Medicinska frågor är enklast att ni vänder er till Lars Lund eller Ola Vedin med, deras telefonnummer finns på kontaktlistan.


Med önskan om en fortsatt skön sommar!
SPIRRIT-teamet

Glad sommar SPIRRIT-medarbetare

Bästa SPIRRIT-medarbetare!

Våren och försommaren har inneburit ett intensivt arbete med startmöten på många av studiens deltagande kliniker. Flera har nu också aktivt börjat ta in patienter vilket är fantastiskt roligt. Arbetet verkar så här långt gå smidigt och identifiering av patienter har gjorts både i klinik och utifrån listor. Studiens webb-plattform verkar också fungera bra, känns intuitiv och lättbegriplig, och vi har hittills inte stött på några problem.

Det har från vissa deltagande centra framkommit viss oro kring rapportering av händelser i studien och den extra arbetsbörda detta skulle medföra. Det är därför viktigt att poängtera att det i nuläget egentligen endast är dödsfall som behöver rapporteras in och eventuellt extraarbete detta medför bedöms vara minimalt. Detta innebär heller inte att man som prövare/studiesköterska aktivt skall gå in och kontrollera patienters status utan gäller endast om ett dödsfall kommer ansvariga prövare/studiesköterska till känna i samband med t ex planerade studieuppföljning. Då studien är registerbaserad fångar vi ändå upp dödsfall och alla andra händelser via andra register.

Därför kan alla lägga tid och fokus helt på det som är viktigt – rekryteringen!

Det brukar räcka att inkludera några enstaka patienter för att hitta bra rutiner kring själva inklusionen och uppföljningen. Parallellt är det viktigt att också upprätta bra rutiner för att kontinuerligt identifiera och kalla nya patienter till screening. Detta är nyckeln till en stadig och god inklusion i studien. Sommaren närmar sig med stormsteg men uppföljning av studiepatienter kräver enbart labkontroll och ett telefonsamtal vilket kan utföras av samtliga läkare/sköterskor med koppling till studien. Om sköterskor har delegering av sviktläkemedel i sitt kliniska arbete gäller det även här men prövaren är alltid huvudansvarig.

Vi är oerhört tacksamma och glada över det arbete ni lägger ner på studien! Tillsammans kommer vi lyckas nå målet och under tiden vill vi understryka att vi i studieledningen alltid finns till hands för er när frågor uppstår. Tänk på att om ni vill nå oss på UCR under sommaren, är det säkrast att använda adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. som alltid är bevakad.

Vi i SPIRRIT-teamet vill passa på att önska er en riktigt skön sommar!

Lars, Ola

Inger, Malin, Eva, Martina

Glad sommar

 

Planerade startmöten SPIRRIT HFpEF

Startdatum Stad Center
2018-02-23 Angered Angereds Närsjukvård
2018-02-20 Avesta Avesta lasarett
2018-02-08 Falun Falu lasarett
2018-02-01 Finspång Närsjukvården i Finspång
  Göteborg SU Sahlgrenska Kardiologen
2018-01-30 Göteborg SU Östra
2018-03-06 Göteborg SU Mölndal
2018-02-14 Hemse Hemse VC
2018-03-07 Jönköping Länssjukhuset Ryhov
2018-02-21 Karlstad Centralsjukhuset Karlstad
2018-02-06 Kristianstad Centralsjukhuset Kristanstad
2018-02-19 Köping Västmanlands sjukhus Köping
2018-02-22 Lidköping SKAS Lidköping
  Linköping US i Linköping
2018-02-05 Lund SUS Lund Internmedicin
2018-02-15 Lund SUS Lund Kardiologen
  Malmö SUS Malmö Kardiologen
2018-01-29 Malmö SUS Malmö Internmedicin
2018-03-08 Mariefred Vårdcentralen Mariefred
  Norrköping Vrinnevisjukhuset
2018-02-27 Skellefteå Skellefteå lasarett
  Stockholm Karolinska sjukhuset Solna, Tema Akut
2017-11-28 Stockholm Karolinska sjukhuset Solna, Tema Hjärta Kärl
2018-01-18 Stockholm Karolinska sjukhuset Huddinge, Tema Hjärta Kärl
  Stockholm Capio S:t Görans sjukhus
 2018-03-21 Stockholm Stockholm Heart Center
 2018-04-19 Stockholm Södersjukhuset
  Strängnäs Strängnäs VC
2018-02-07 Sundsvall Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
2018-02-16 Sundsvall Sundsvalls vårdcentral
  Södertälje Södertälje sjukhus
  Umeå Norrlands Universitetssjukhus
2017-11-22 Uppsala Akademiska kardiologen
  Uppsala Akademiska Internmedicin
2018-02-13 Varberg Hallands sjukhus Varberg
2018-01-23 Västerås Västmanlands sjukhus Västerås
2018-03-01 Örebro Universitetssjukhuset Örebro

2017-12-22 SPIRRIT HFpEF önskar en God jul och ett Gott Nytt År!

Julen närmar sig med stormsteg och ett innehållsrikt 2017 sitt slut. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Er alla för Ert engagemang i SPIRRIT HFpEF.

SPIRRIT HFpEF har som tidigare nämnts startat på Akademiska sjukhuset och på Karolinska sjukhuset och har idag 14 patienter inkluderade (7 patienter på Akademiska och 7 patienter på Karolinska).

Startmöten håller på att bokas in för fullt och i januari månad kommer den elektroniska inmatningen att kickas igång!

Kontaktuppgifter till Era sjukhus/vårdcentralers respektive monitorer kommer inom kort att publiceras på hemsidan.

Vi kommer att löpande publicera information på hemsidan så håll gärna ett öga på www.spirrit.se

En God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas från SPIRRIT HFpEF.

2017-12-21 Startmöte i SPIRRIT HFpEF?

15 januari har Skånes Universitetssjukhus Akutsjukvård och Internmedicin Lund bokat startmöte

20 februari har Avesta lasarett bokat startmöte

2017-11-20 Återkoppling efter prövarmötet

TACK alla ni som deltog i Prövarmötet! Det blev ett bra möte med många kloka synpunkter från er. Presentationerna från prövarmötet finns att ladda ner här

Vi har nu tagit alla kommentarer och synpunkter i beaktande och gjort ändringar i studieprotokollet som har skickats in till Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden för godkännande. Vi väntar nu på svar som beräknas komma i början/mitten av december. Under tiden har vi arbetat med SPIRRIT-modulen i RiksSvikt och nu återstår endast valideringen! Vi kommer att starta Karolinska och Uppsala först (där Lars Lund och Ola Vedin är ansvariga prövare) för att försäkra oss om att allt fungerar. Efter detta kommer vi att starta alla andra kliniker (vi har totalt 34 kliniker med nu!) via web-baserade startmöten.

Vi kommer inom kort att skicka förslag på mötesdatum där ni kan välja datum för startmöte på er klinik. Innan mötet skickar vi en Prövarpärm till er samt ett studieavtal.

Om ni inte redan har anmält er till SPIRRIT-studien så går det självklart bra att göra det nu, kontakta Inger Ekman på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

2017-11-23 Första patienterna är inkluderade!

SPIRRIT HFpEF startar på Uppsala Akademiska sjukhuset samt Karolinska Solna.

Den 23 november inkluderades de första patienterna på Akademiska sjukhuset.