Centralt personuppgiftsansvarig för RiksSvikt (CPUA) är Landstingsstyrelsen i Landstinget i Östergötlands län.

Begäran om åtkomst som skett till mina patientuppgifter i RiksSvikt

Begäran om registerutdrag ur RiksSvikt

Begäran om utträde ur RiksSvikt