Förutom läkemedel och eventuella hjälpmedel är förändring av vissa levnadsvanor av stor betydelse både för att minska riskerna och öka välbefinnandet vid hjärtsvikt.

Arbete

I de flesta fall kan hjärtsvikten kontrolleras och behandlas så man kan fortsätta att arbeta som vanligt. Graden av hjärtsvikt liksom kraven på arbetet gör dock att man kan behöva justera arbetstid eller byta ut ansträngande arbetsuppgifter. Prata med din läkare om hur du känner och med din arbetsgivare om hur du bäst kan utföra ditt arbete.

Alkohol

Vid alkoholorsakad hjärtsvikt bör man helt avstå från alkohol då hjärtats pumpförmåga kan försämras av alkoholens negativa inverkan på hjärtmuskeln. Vid övriga former av hjärtsvikt bör alkohol i över­mått undvikas. Alkohol kan också bidra till vissa hjärtrytmrubbningar.

Bilkörning

De flesta personer med hjärtsvikt kan fortsätta köra bil som vanligt. Personer som har haft tillfällen med medvetslöshet eller svimningsanfall på grund av en onormal hjärtrytm ska dock alltid tala med sin läkare angående lämpligheten för fortsatt bilkörning.

Hjälpmedel

För att underlätta vardagsliv och fysisk träning finns idag en rad olika hjälpmedel. Prata med en arbetsterapeut om du vill veta mer om arbetssätt som spar energi, strategier som möjliggör en balans mellan aktivitet och vila och hjälpmedel som kan underlätta en aktiv vardag. Arbetsterapeuten kan även ge stöd och vägledning i utförandet av dagliga aktiviteter.

Fysisk aktivitet

Vardaglig fysisk aktivitet är viktig för din allmänna hälsa. Anpassa aktiviteten efter dagsformen. De första veckorna efter diagnos och insatt läkemedelsbehandling bör man undvika tyngre fysisk ansträngning. Graden av fysisk aktivitet bör ökas successivt. Viktigt är också att lyssna på hur kroppen reagerar.

Goda råd vid fysisk aktivitet

  • Värm upp innan du anstränger dig så att du inte ”rusar igång”. Vid en ”mjukstart” hinner hjärtat och musklerna med bättre och du blir mindre andfådd.
  • Varva ned efter ansträngning så att du inte ”tvärstannar”. Då hinner inte hjärtat och blodcirkulationen varva ned.
  • Det är tungt för hjärtat att arbeta med stora eller flera muskelgrupper samtidigt. Om du istället jobbar bara med armar eller ben var för sig så blir det lättare.
  • Det är även tungt för hjärtat med statistiskt muskelarbete, d.v.s. tunga lyft och liknande.
  • Sträva efter att lära dig mer om vad hjärtsvikt är och hur kroppen reagerar vid hjärtsvikt. Kunskaper om hjärtsvikt ger en bättre förståelse för hur din kropp reagerar, te ex vid fysisk ansträngning samt hur du kan hantera situationen på bästa sätt. 
  • Vid all hjärtsviktsbehandling ingår ordination av ett personligt träningsprogram utformat av fysioterapeut.

Kost

Vid hjärtsvikt rekommenderas normal kost. Stora måltider ska dock alltid undvikas eftersom de ger en extra belastning på hjärtat.

Salt binder väska i kroppen och ökar också törsten. Vid lätt till måttlig hjärtsvikt behövs i allmänhet ingen stor förändring av mängden salt i kosten. Undvik dock att vanemässigt salta extra på maten.

Övervikt ökar belastningen på blodcirkulationen, kroppens organ och även belastningen på hjärtat. En viktreduktion kan förbättra välbefinnandet och minska symtomen vid hjärtsvikt. Viktminskningen bör dock ske med viss försiktighet. Föra att gå ned i vikt bör man äta mindre men välja näringsrik och mättande mat, samt röra på sig regelbundet. Undvik gärna det fett som finns i mejerivaror och i charkuteriprodukter.

Svår hjärtsvikt kan orsaka problem med kraftig viktnedgång. I dessa fall krävs istället extra näringsrik kost.

Resa

Om hjärtsvikten är välkontrollerad och stabil är det inga problem att resa. Skulle du få nya eller förvärrade symtom innan avresa – diskutera med din läkare. Om du har en pacemaker eller intern automatisk defibrillator implanterad kan dessa ge utslag när du passerar säkerhetskontrollen på flygplatsen. Informera säkerhetspersonalen. Varken säkerhetskontrollen eller flygresan kommer dock att påverka din pacemaker/defibrillator.

Om resan är lång är risken att benen svullnar om man sitter still länge. Använd gärna stödstrumpor i dessa fall och försök att vara uppe och gå i kabinen med jämna mellanrum. Glöm inte att ta med alla dina mediciner på resan så att de räcker hela vistelsen och ytterliga två dagar vi eventuella förseningar/inställda avgångar.

Rökstopp

Rökstopp rekommenderas starkt. Nikotin ger kärlsammandragningar och ökar därmed motståndet för hjärtat. Kolmonoxid i röken tar syrets plats i blodet och den redan från början nedsatta syretillgången blir ytterligare försämrad. Tobaksrök har även andra skadliga effekter vilket leder till ansamling av rett och kalk i blodkärlen. Detta ger en ökad risk för blodproppsbildning.

Det finns hjälp att få för att lyckas sluta röka. En möjlighet är att prova ett nikotinersättningsmedel (t.ex. plåster) under en övergångsperiod. Diskutera gärna med din läkare eller sjuksköterska hur just du ska gå tillväga för att lyckas sluta röka.

Sexualitet

Det finns ingen anledning att avhålla sig från sexuell aktivitet vid hjärtsvikt.

Dock kan tillståndet påverka både lusten och förmågan. Minskad sexuell aktivet/impotens drabbar en stor del av både kvinnor och män. Medicineringen kan också bidra. Vid behov finns olika impotensläkemedel att tillgå. Tveka inte att prata med din läkare eller sjuksköterska om du har frågor.

Vaccinationer

Infektioner kan försämra tillståndet vid hjärtsvikt, därför bör man ta influensavaccin årligen. Vaccinet bör tas innan influensasäsongen har börjat på allvar, det vill säga i slutet av oktober eller i början av november, eftersom det tar några veckor för vaccinet att verka. Vaccinationen måste upprepas varje år eftersom skyddet verkar maximalt ett år. Det finns också vaccination mot lunginflammation.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.