I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kapitel 5 skall åtkomst till patientuppgifter föregås av stark autentisering. Ett e-tjänstekort är en fysisk och elektronisk id-handling som kan nyttjas för stark autentisering av din användares identitet. Direktåtkomst av personuppgifter i kvalitetsregister måste föregås av stark autentisering.

Information om e-tjänstekort, aktivering och inloggning läs mer

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.