2020 kommer inga stipendier att utbetalas. Stipendiebeloppet bestäms årligen vid Stiftelsens styrelsemöte. Stiftelsens styrelse rangordnar och beslutar om tilldelning av medel. Beslutet kan ej överklagas.

 

Forskningsstipendium

Mall för ansökan finns att ladda ner från Blanketter och mallar. Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av projektet med syfte, material, metod, genomförande och vilken betydelse projektet har. Högst en A4 sida. Dessutom har man möjlighet att bifoga en forskningsplan på högst fyra sidor för att mer i detalj beskriva projektet, om detta anses nödvändigt.

Ekonomisk beskrivning av äskade medel bör tydligt framgå av ansökan ev. i separat bilaga. Slutligen önskas ett CV på ansvarig projektledare, där det framgår publikationer under de sista fem åren.

De som tilldelas stipendium från RiksSvikts stipendiefond får meddelande om detta i samband med årsmötet . Två år efter tilldelning av medel skall stipendiaten skriftligen redovisa hur medlen använts och hur projektet framskridit.

Ansökan mailas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vidareutbildningsstipendium

Ansökan skall innehålla en kortfattad CV och motivering varför du vill få RiksSvikts vidareutbildningsstipendium.

Stipendiet kommer att meddelas skriftligen.

Stipendiaten skall inom 1 månad efter genomförd kongress lämna en skriftlig kongressrapport vilken kommer att publiceras på RiksSvikts hemsida.

Ansökan mailas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.