2024 är stipendiesumman på 50 000 kronor

Beroende på kvalitet på projektet kan hela denna summa tillfalla ett projekt eller delas på två projekt om båda anses hålla samma kvalitet.

Ansökan skall innehålla

Ansökan skickas via mail till RiksSvikts koordinator Åsa Jonsson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) senast 2023-11-30.

Beslut om stipendiat/er fattas av RiksSvikts forskargrupp och beslutet kan ej överklagas.

Stipendiet/erna kommer att delas ut vid RiksSvikts årsmöte 2024.

Stipendiaten/erna skall inom 2 år lämna en skriftlig rapport om resultatet av sitt projekt som kommer att publiceras på RiksSvikts webbplats.

2024 Vidareutbildnings stipendium 10 000 kronor

Det finns även möjlighet att söka anslag för vidareutbildning (ex deltagande i den årliga Europeiska hjärtsviktkongressen som HFA arrangerar.) Sköterskor kan med fördel söka detta. 

Ansökan skickas via mail till RiksSvikts koordinator Åsa Jonsson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) senast 2023-11-30.

Beslut om stipendiat fattas av RiksSvikts styrgrupp och beslutet kan ej överklagas.

Stipendiet kommer att meddelas skriftligen, senast 2023-12-15.

Stipendiaten skall inom 1 månad efter genomförd kongress lämna en skriftlig kongressrapport som kommer att publiceras på RiksSvikts webbplats

 

Forskningsstipendium

Mall för ansökan finns att ladda ner från Blanketter och mallar. Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av projektet med syfte, material, metod, genomförande och vilken betydelse projektet har. Högst en A4 sida. Dessutom har man möjlighet att bifoga en forskningsplan på högst fyra sidor för att mer i detalj beskriva projektet, om detta anses nödvändigt.

Ekonomisk beskrivning av äskade medel bör tydligt framgå av ansökan ev. i separat bilaga. Slutligen önskas ett CV på ansvarig projektledare, där det framgår publikationer under de sista fem åren.

De som tilldelas stipendium från RiksSvikts stipendiefond får meddelande om detta i samband med årsmötet . Två år efter tilldelning av medel skall stipendiaten skriftligen redovisa hur medlen använts och hur projektet framskridit.

Ansökan mailas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vidareutbildningsstipendium

Ansökan skall innehålla en kortfattad CV och motivering varför du vill få RiksSvikts vidareutbildningsstipendium.

Stipendiet kommer att meddelas skriftligen.

Stipendiaten skall inom 1 månad efter genomförd kongress lämna en skriftlig kongressrapport vilken kommer att publiceras på RiksSvikts hemsida.

Ansökan mailas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.