Övriga publikationer

Maria Roskvist
Hjärtkliniken, Institutionen för medicin
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läkarprogrammet KI
Examensarbete 30 p Vårtermin 2012-13

Christoffer Sederström
Institutionen för Medicin Huddinge
Läkarprogrammet KI
Examensarbete 30 p Vårtermin 2012