Även i år höll Svedem sitt årliga möte digitalt via Zoom med ungefär 200 deltagare. Mötet inleddes av registerhållare Maria Eriksdotter som presenterade resultat från SveDems årsrapport för 2021.

Vidare delade specialistsjuksköterska Ulrika Borgman Magnusson från Minnesmottagningen Varberg, sjuksköterska Marina Attevall från Minnesmottagningen Dalengeriatriken och silviasjuksköterska Lena Nyqvist Karlsson från Minnesmottagningen Danderyds sjukhus hur de arbetar på sina mottagningar och hur de använder SveDem som en del av sitt kvalitetsarbete.

SveDems styrgruppsmedlem, docent och specialistläkare Hugo Lövheim presenterade forskning som visar på en koppling mellan herpesvirus och Alzheimers sjukdom.

Lennart Magnusson, verksamhetschef på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) informerade bland annat om deras uppdrag och det stödmaterial de har.

Mötet avslutades med Ellen Enbom som berättade om hur det var att växa upp med en förälder som drabbats av kognitiv sjukdom/demenssjukdom.

LenaMarina

1. Ellen Enbom

 Lena Nyqvist Karlsson och Marina Attevall                        Ellen Enbom

 

Presentation av Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem

Presentation av Lena Nyqvist Karlsson och Marina Attevall

Presentation av Lennart Magnusson, Nka

Presentation av Hugo Lövheim, Norrlands universitetssjukhus

Presentation av Ellen Enbom