För första gången genomfördes SveDems årliga möte digitalt. 123 personer loggade in för att delta. Deltagarna fick lyssna på och ställa frågor till:

Maria Eriksdotters presentation, registerhållare SveDem. Maria presenterade resultat från SveDems årsrapport 2019.

Hemtjänstgruppen Vitsands presentation, Margaretha Persson, enhetschef, Judith Nygren, sjuksköterska och Lisa Nilsson, undersköterska. Medarbetarna i hemtjänstgruppen Vitsand, som är en av de första som började använda SveDems modul för Hemsjukvård med omsorgsinsatser, berättade om sitt förbättringsarbete med hjälp av SveDem.

Jacob Holmer presentation, ST-tandläkare i parodontologi och doktorand KI, presenterade problemet med tandlossning och ett forskningsprojekt som undersöker tandlossning som en riskfaktor för Alzheimers sjukdom.

Henrik Frenkel, journalist som 2019 fick diagnosen MCI med troligt utveckling till Alzheimers sjukdom.2020 ändrades diagnosen till enbart kognitiv svikt. Henrik berättade om sin resa i vad han kallar "Alzheimerland". 

Genom att klicka ovan kommer ni att kunna se alla presentationer i efterhand. De uppdateras så snart vi kan.

De frågor som ställdes, såväl de som besvarade som de som kom fram senare i chatten, kommer vi att presentera med svar här nedan så snart som möjligt.

Frågor och svar från mötet

Minnesanteckningar från Årliga mötet

Ett stort tack till alla er som deltog och bidrog till ett bra årligt möte!