Det är nu möjligt att registrera järnderisomaltos i RiksSvikt. Variabeln anges med datum för administration samt dos.