Patientinformation

Patientinformationen skall finnas lätt tillgänglig för patienterna att ta del av på den avdelning/mottagning som registrerar i RiksSvikt.

Filnamn: Patientinformation GDPR_RiksSvikt.docx
Filstorlek: 5.26 MB
Träffar: 432 Träffar