Mallar

Mall kvalitetsuppföljare
 718 KB
 10-20-2016

Mall för personer som innehar uppdraget att säkerställa kvaliteten i Er RiksSvikt data genom att t.ex. komplettera med saknade data.

För att dessa personer skall kunna fullfölja sitt uppdrag behöver han/hon i dessa situationer ha tillgång till journalhandlingar på patienter trots att inte vårdrelation till patienten föreligger. Dokumentet skall undertecknas av Din verksamhetschef.