Mall kvalitetsuppföljare

Mall för personer som innehar uppdraget att säkerställa kvaliteten i Er RiksSvikt data genom att t.ex. komplettera med saknade data.

För att dessa personer skall kunna fullfölja sitt uppdrag behöver han/hon i dessa situationer ha tillgång till journalhandlingar på patienter trots att inte vårdrelation till patienten föreligger. Dokumentet skall undertecknas av Din verksamhetschef.

Filnamn: kvalitetsuppfoljare_mall.doc
Filstorlek: 718 KB
Träffar: 1692 Träffar