22 april Styrgruppsmöte GallRiks

 

Utvecklingskonferens för hälsa, vård och omsorg, 3 till 4 november 2020.

http://kvalitetsregister.se/aktuellt/kurserochkonferenser/nationellutvecklingskonferens2020.3404.html