Registerdag för Swedevox och SESAR fredag 2020-10-02

  

Registerdagen för Swedevox och SESAR genomförs i år online via Zoom fredagen 2/10 kl. 13.00.

Mötet är gratis. Länk till Zoom-mötet och praktisk information skickas ut en vecka innan registerdagen

Programmet innehåller nyheter om behandlingarna, registren och viktiga aspekter kring COVID-19. 

 

 

 

Fredag 2/10


 

Tid

Titel

Ansvarig

13.00

Välkomna och introduktion [5 min]

Magnus Ekström

13.05

CPAP: Utvalda registerdata och sammanslagning med SESAR [25 min inkl. frågor]

Jenny Theorell-Haglöw

Ludger Grote

13.30

Ventilator: registerdata och behandling vid covid-19 [20 min inkl. frågor]

Andreas Palm

13.50

Syrgas: registerdata och behandling vid covid-19 [25 min inkl. frågor]

Magnus Ekström

14.15

Nyheter, forskning och utveckling [15 min]

Andreas Palm, Jan Hedner

14.30

Registerfrågor [30 min inkl. frågor]

Josefin Wahlberg

Birgitta Kärrsten-Rundström

Ludger Grote

15.00

Erfarenheter covid-19 i Solna [25 min inkl. diskussion]

Michael Runold

15.25

Sammanfattning och avslutning

Magnus Ekström, Jan Hedner