Registerdag för Swedevox och SESAR fredag 2020-10-02

   Tryck på länken för att titta på inspelningen från registerdagen:

https://www.youtube.com/watch?v=EGmFpMVLrRA

  

Fredag 2/10

 

Tid

Titel

Ansvarig

13.00

Välkomna och introduktion [5 min]

Magnus Ekström

13.05

CPAP: Utvalda registerdata och sammanslagning med SESAR [25 min inkl. frågor]

Jenny Theorell-Haglöw

Ludger Grote

13.30

Ventilator: registerdata och behandling vid covid-19 [20 min inkl. frågor]

Andreas Palm

13.50

Syrgas: registerdata och behandling vid covid-19 [25 min inkl. frågor]

Magnus Ekström

14.15

Nyheter, forskning och utveckling [15 min]

Andreas Palm, Jan Hedner

14.30

Registerfrågor [30 min inkl. frågor]

Josefin Wahlberg

Birgitta Kärrsten-Rundström

Ludger Grote

15.00

Erfarenheter covid-19 i Solna [25 min inkl. diskussion]

Michael Runold

15.25

Sammanfattning och avslutning

Magnus Ekström, Jan Hedner