AMBOX-studien ( Ambulatory Oxygen in patients with COPD)

En undersökning om extra oxygen vid fysisk aktivitet till patienter med KOL, som sjunker i syrgasmättnad endast under ansträngning, pågår vid centra i Sverige, Finland och Norge.

Syftet är att undersöka om en sex månader lång intervention med extra oxygen under fysisk aktivitet kan påverka :
- fysisk aktivitetsnivå
- fysisk kapacitet
- livskvalitet
- inflammationsmarkörer

Studien har initierats av och leds av Margareta Emtner i Uppsala.

Inklusionskriterier:
- FEV1/VC < 0,7,
- FEV1 (post bronkdilatation) < 80% av förväntat värde
- PaO2 > 8 KPa i vila
- SpO2 ≤ 88% och ett fall i SpO2 ≥ 4% under 6-min gångtest
- SpO2 > 90% under gångtest i sjävvald hastighet med extra oxygen
- Icke-rökare
- Ingen exacerbation under de senaste 4 veckorna
- Intresserad av att vara fysiskt aktiv