Swedevox

AMBOX-studien ( Ambulatory Oxygen in patients with COPD)

En undersökning om extra oxygen vid fysisk aktivitet till patienter med KOL, som sjunker i syrgasmättnad endast under ansträngning, pågår vid centra i Sverige, Finland och Norge.

Syftet är att undersöka om en sex månader lång intervention med extra oxygen under fysisk aktivitet kan påverka :
- fysisk aktivitetsnivå
- fysisk kapacitet
- livskvalitet
- inflammationsmarkörer

Studien har initierats av och leds av Margareta Emtner i Uppsala.

Inklusionskriterier:
- FEV1/VC < 0,7,
- FEV1 (post bronkdilatation) < 80% av förväntat värde
- PaO2 > 8 KPa i vila
- SpO2 ≤ 88% och ett fall i SpO2 ≥ 4% under 6-min gångtest
- SpO2 > 90% under gångtest i sjävvald hastighet med extra oxygen
- Icke-rökare
- Ingen exacerbation under de senaste 4 veckorna
- Intresserad av att vara fysiskt aktiv

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK