REgistry-based randomized controlled trial of treatment Duration and mortality
in long-term OXygen therapy

REDOX

En multicenter, fas IV, registerbaserad, randomiserad, kontrollerad studie (R-RCT)

REDOX är den första registerbaserade behandlingsstudien inom lungmedicin och undersöker om hemsyrgas ordinerad 24 h/dygn jämfört med 15 h/dygn förbättrar överlevnaden efter ett år för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår kronisk syrebrist. Studien undersöker även effekt på sjukhusinläggningar, symtom, livskvalitet samt effekt vid andra sjukdomar än KOL.

REDOX kommer att inkludera 2,126 patienter och alla enheter som förskriver hemsyrgas i Swedevox kan delta. Studien tar fram ny kunskap kring optimerad hemsyrgasbehandling.

Utfallsmåtten mäts genom samkörning med register samt enkät som skickas av separat enhet till patienten efter tre och tolv månader. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnd och Läkemedelsverket. Studien finansieras genom anslag från Hjärt-Lungfonden, Svenska Läkaresällskapet, Crafoordska stiftelsen, Emil och Wera Cornells stiftelse och Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

Kort sammanfattning av studiens upplägg

Studieprotokoll, kortversion

REDOX stöd vid inklusion

Patientinformation

Instruktion till personal 15 h

Instruktion till personal 24 h

Frågor och svar

Vid frågor kontakta: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK