REgistry-based randomized controlled trial of treatment Duration and mortality
in long-term OXygen therapy

REDOX

En multicenter, fas IV, registerbaserad, randomiserad, kontrollerad studie (R-RCT)

REDOX är den första registerbaserade behandlingsstudien inom lungmedicin och undersöker om hemsyrgas ordinerad 24 h/dygn jämfört med 15 h/dygn minskar risken att läggas in på sjukhus eller dö efter ett år för patienter som startar hemsyrgas (terapeutisk LTOT). Studien undersöker även effekt på symtom, livskvalitet samt effekt vid andra sjukdomar än KOL.

REDOX kommer att inkludera 230 patienter och alla enheter som förskriver hemsyrgas i Swedevox kan delta. Studien tar fram ny kunskap kring optimerad hemsyrgasbehandling.

Utfallsmåtten mäts genom samkörning med register samt enkät som skickas av separat enhet till patienten efter tre och tolv månader. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnd och Läkemedelsverket. Studien finansieras genom anslag från Hjärt-Lungfonden, Svenska Läkaresällskapet, Crafoordska stiftelsen, Emil och Wera Cornells stiftelse och Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

Kort sammanfattning av studiens upplägg

REDOX stöd vid inklusion

Patientinformation

Instruktion till personal 15 h

Instruktion till personal 24 h

Fler studierelaterade dokument återfinns under fliken Dokument i menyn Navigering till höger. 

Vid frågor kontakta: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..