Publika rapporter

På denna sida kan Du hämta dagsaktuella rapporter från Andningssviktregistret Swedevox. Registret har 2 armar, LTOT (syrgas i hemmet), LTMV (respirator i hemmet).

LTMV-armen innehåller data från landets alla kliniker som behandlar vuxna med hemrespirator. Vuxenregistret startade 1996. Registret innehåller även data för barn, men eftersom barnregistret inte kom igång på allvar förrän 2015 är äldre data ofullständiga.

LTOT-armen innehåller data från landets alla kliniker som behandlar vuxna med syrgas i hemmet. Registret startade 1987. Materialet är uppdelat i LTOT på terapeutisk indikation (syrebrist vid lungsjukdom) och LTOT på palliativ indikation (symptomlindring vid exempelvis terminal cancer).