Återstart PAP efter Covid 19

Vägledning angående coronavirus (COVID-19) och obstruktiv sömnapné (OSA)

Rekommendationer angående hemventilatorpatienter vid Covid-19 pandemi

Vi presenterar här våra första behandlingsriktlinjer för hostmaskin.

Årsrapport 2018

Årsrapporten med data fram till och med 2018 är nu klar.

Finns att läsa under Rapporter.

Riktlinjer Oxygen 2019

Senaste upplagan av våra riktlinjer för hemsyrgasbehandling är nu klar.

 

Senaste versionen (2017) av våra Riktlinjer CPAP vid sömnapné  finns nu för nedladdning. Någon ny version kommer inte att ges ut av Swedevox. Ett gemensamt dokument om behandling av sömnapné (inte bara CPAP) kommer att ges ut av SESAR och Swedevox under 2019.

Senaste upplagan av våra riktlinjer för hemventilatorbehandling är nu klar.

Finns att hämta under Riktlinjer behandlingar, välj LTMV 2019.

 

Det tycks finnas en potentiell risk med att använda adaptiv servoventilation (ASV) för behandling av central sömnapné vid hjärtsvikt. Gemensamt uttalande från styrgrupperna för SESAR och Swedevox.

Du får här tillgång till den senaste upplagan av LIVA-handboken om hemrespiratorbehandling av barn.