2022 har SveDem beviljats medel för att starta ett projekt som ska ge deltagande kommuner handfast stöd i arbetet med att använda SveDem i sitt utvecklings- och förbättringsarbete. Läs mer om projektet, vilka kommuner som deltar och intervju med projektledaren för projektet.