SveDem är ett kvalitetsregister med syfte att förbättra den svenska demensvården genom att registrera och jämföra vårdresultat mellan olika vårdenheter över hela landet. Ju fler som deltar desto säkrare blir statistiken. Genom att lämna uppgifter om din utredning, diagnos, vård och behandling till SveDem är du med och förbättrar demensvården.

Det är sjukvårdspersonalen som registrerar dina uppgifter och rapporterar in dem till SveDem. Dina uppgifter skyddas i lag med samma skydd som dina journaluppgifter. Data ur registret sammanställs och presenteras endast på gruppnivå, vilket innebär att det inte går att identifiera enskilda individer. När dina uppgifter inte längre behövs tas de bort ur registret. För varje kvalitetsregister finns det en centralt personuppgiftsansvarig myndighet. För SveDem är det styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter som lagrats om dig en gång per år, utan kostnad. Begäran skall ske skriftligt med blanketten nedan:  
Blankett för begäran om registerutdrag.

Du har även rätt att begära att alla uppgifter som finns lagrade om dig tas bort. Det ska också ske skriftligt med blanketten nedan:
Blankett för begäran om utträde.

Mer detaljerad information om vad ditt deltagande i SveDem innebär hittar du här:
Patientinformation SveDem

Det finns också en länk till en mer lättläst information på Nationella kvalitetsregisters hemsida.

Nationella Kvalitetsregister

Om du inte vill att dina uppgifter skall registreras i SveDem meddelar du din vårdgivare.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.