logo left

ÅRLIGT MÖTE, SveDem

Onsdag 4 oktober 2023

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

9:00 – 9:30    Kaffe

9:30-10:20     Välkommen och resultat från SveDem – årsrapport 2022

                       Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem

10:20-10:30   Bensträckare                   

10:30-11:15   Förbättringsarbete med SveDemdata på SÄBO

                      Eva Stål, verksamhetsutvecklare, leg sjuksköterska

                      Svalövs kommun Eva Granvik, demenssjuksköterska

                      Stockholms sjukhem Ann-Christin Johansson, verksamhetschef

11:15-12:00   Svenskt Demenscentrum, Silviahemmet och Min pärm

                     Wilhelmina Hoffman, läkare och specialist i geriatrik, VD Svenskt Demenscentrum

12:00-13:00   LUNCH

13:00- 14:00   Årets profession: Arbetsterapeuten i utredning och uppföljning

                       Vad innebär kvalitetsindikatorn ”Funktions- och aktivitetsbedömning”?

                       Kerstin Kåwe, arbetsterapeut Region Värmland och SveDems styrgrupp

14.00-14.30   Kaffe                      

14:30-15.55    Alzheimerläkemedel: en snabb resa från 1990 till 2023 (30 min)

                      Lena Kilander, professor i geriatrik, överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

                      Vem kommer att betala för nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom?  (20 min)

                      Linus Jönsson, läkare och professor, Karolinska institutet, Stockholm

                      SveDems läkemedelsmodul   (10 min)

                      Madeleine Åkerman

                      Diskussion

15.55             Avslut

 

Anmälan: Senast 18 september 2023 på hemsidan www.svedem.se. Lunch och kaffe för samtliga som deltar fysiskt står SveDem för.

Välkomna önskar styrgruppen

genom Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.