Vi vill också bidra till en bättre samverkan mellan alla intressenter inom vård och omsorg. Från patienter och anhöriga, till vårdprofessionella, näringsliv och regering. Med gemensam kraft kan vi göra enorm skillnad som får effekter långt utanför Sveriges gränser.

Ringla är ett skyltfönster för innovativ vård och omsorg, såväl högteknologiska som förfinade arbetsprocesser. Genom de case som finns att läsa om på sidan får du en liten inblick i hur nya förhållningssätt till teknik och patienter kommer att påverka oss i framtiden. Vi kallar det mönstervård.

www.ringla.nu