Att leva med hjärtsvikt har även gjorts i ett mer presentationsvänligt format. Använd gärna Patient och anhöriginformationen Att leva med hjärtsvikt vid Er hjärtsviktskola eller vid Era informationsträffar.

Patientinformationen finns i såväl PowerPoint som Keynote format.

Till presentation