I Stockholms läns landsting har majoriteten av sjukhusen och primärvården TakeCare som journalsystem. Projektet syftar till att ge medarbetarna verktyg för en mer ändamålsenlig journalföring och för att följa överenskomna data/resultat över tid, minska kostnaderna för dubbeldokumentation mellan kvalitetsregister och journaler samt kraftigt förbättra underlaget för klinisk forskning. Dessutom kan en mer samstämmig och strukturerad journalföring förbättra informationsförsörjningen och uppföljningsmöjligheterna t.ex. mellan primärvård och sjukhusvården, vilket kan öka patientsäkerheten och effektiviteten i verksamheterna.

Projektet syftar till att

 • All inläggningssjukvård inom hjärt-kärlsjukvård i Stockholm får systemgemensamma basjournalmallar som förenklar och förbättrar journalföringen och uppföljningen.
 • Att primärvården i Stockholm får en basjournalmall för hjärt-kärlsjukvård för besök/uppföljning.
 • Hjärt-kärlsjukvården i Stockholm minskar sina kostnader för rapportering (till journaler och register) genom en koppling mellan journalsystemet TakeCare och nationella kvalitetsregister.
 • Förbättra täckningsgraden och kvaliteten i inrapporteringen till nationella kvalitetsregister.
 • Att förbättra uppföljningsmöjligheterna på aggregerad nivå.

Effektmål

 • Minskat dubbelarbetet genom att samma strukturerade inmatning utnyttjas både för patientjournalen och för förenklad informationsöverföring till nationella kvalitetsregister.
 • Ökad rapporteringsgrad till nationella kvalitetsregister.
 • Ökad användning av data från kvalitetsregister på grund av högre täckningsgrad och datakvalitet.
 • Korrekt och kvalitetssäkrad informationshantering genom utvecklad mallfunktionalitet och samordnad terminologi.
 • Förbättrad tillgång till information till grund för verksamhetsutveckling, styrning och uppföljning av vårdproduktion.
 • Förbättrad tillgång till strukturerad kvalitetssäkrad information som grund för utveckling av ändamålsenliga behandlingsmetoder genom klinisk forskning.
 • Ökad datakvalitets genom automatisk rapportering som förhindrar att information tappas bort, förstörs eller förvanskas.
 • Bättre patientomhändertagande genom en snabbare, effektivare och säkrare informationshantering som stödjer rätt vårdprocess.

Projektmål

Övergripande projektmål är att skapa förutsättningar för TakeCare att via tjänstegränssnitt ansluta sig till Nationella kvalitetsregister.

 Önskas mer information om projektet kontakt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.