Startade som ett projekt 2010 under våren 2012 har projektet övergått i processform.
Syftet med hjärtsviktprocessen är att säkerställa att patienter med hjärtsvikt erhåller en god och evidensbaserad vård i hela vårdkedjan.

Processägare är Hälso- och sjukvårdschefen i Sörmland
Styrgrupp är Hälso- och sjukvårdsledningen
Processgruppen utgörs av verksamhetschefer från de verksamheter som berörs av processen samt representant från Hjärt- och lungsjukas förening
Arbetsgruppen består av berörda yrkesgrupper från verksamheter som ingår i processen.
Syftet med processorganisationen är att genom gränsöverskridande samverkan med patienten i fokus skapa effektivare flöden samt öka kvalitet och patientsäkerhet.


Nedan finner du material som används i hjärtsviktprocessen i Sörmland.

Standardvårdplan hjärtsvikt Sörmland

Delegering - titrering läkemedel hjärtsviktsmottagning

Checklista - slutenvård Mälarsjukhuset

Kriterier för hjärtsviktsmottagning i primärvård Region Sörmland

Checklista sjuksköterskebesök hjärtsviktsmottagning

Checklista läkarbesök hjärtsviktsmottagning

Checklista - Entresto

Checklista - järn

Informationsunderlag CRT


Önskas mer information om projektet vänligen kontakta  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.