Programmet ”Kardiovaskulära sjukdomar för specialiserade team” är en uppdrags-utbildning med syftet att tillgodose behovet av interprofessionella team på arbetsplatsen. Utbildningen formas efter hur behovet ser ut på just er arbetsplats. Det är bevisat att medar-betare med bred och djup kunskap på specia-listnivå trivs tillsammans, vilket underlättar det ständiga arbetet med att ge bäst tänkbar vård. Läkare och sjuksköterskor ska lära tillsammans för ökad implementering av ny kunskap!

läs mer