Hjärtsviktsgruppen och sekundärpreventionsgruppen planerar att tillsammans arrangera VIC utbildningsdagar 21-22 oktober 2021 

Tema: ’Prevention och behandling vid kranskärlssjukdom och hjärtsvikt – samarbete för hälsan’

Mer information kommer