Gallsten är närmast en folksjukdom och i Sverige opereras gallblåsan bort på 14 231 patienter per år (2019) på grund av gallstensbesvär. Endoskopisk åtgärd för sten i gallgången är också vanlig och antalet behandlingar uppgår till 9 627 per år (2019).

Både vid operation av gallblåsan och vid endoskopisk behandling för sten i gallgångarna uppstår postoperativa komplikationer i 5 – 10% av fallen. Allvarliga komplikationer vid borttagande av gallblåsan som skadad gallgång eller död drabbar 0,5 – 1% av patienterna samtidigt som knappt 80% av de opererade blir av med de besvär som operationen avsåg bota.

Antalet galloperationer varierar dessutom över tid och mellan olika geografiska områden utan att detta förklaras av skillnader i förekomsten av gallsten i befolkningen.

Registrets uppgift

  • att bidra till en mer likformig och evidensbaserad handläggning av gallstenssjukdomen med avseende på operationsindikation och val av kirurgisk teknik.
  • att klarlägga patientnyttan av behandling för gallsten.
  • att tidigt upptäcka oförutsedda negativa effekter av nya metoder för behandling av gallsten när de införs i rutinsjukvården.
  • att stödja det lokala arbetet med kvalitetssäkring av gallstenskirurgin.
  • att bidra till att öka kunskapen om gallstensjukdomen och dess behandling.

För sjukhus som vill deltaga, vänligen kontakta Nationell koordinator Lise-Lott Prebner via mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Täckningsgrad & årsvolym

GallRiks startades den 1 maj 2005. Registret är numera rikstäckande.

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA)

Region Jönköpings län