girlang 2 copy

Julen, denna gallhelg när julmaten står på borden och gallstensanfallen duggar tätt, som kanske kulminerar med en rejäl kolecystit i mellandagarna innan stenarna når djupa gallgången till trettonhelgen då ERCP-statistiken slår i taket.

Åter igen kan GallRiks konstatera att gallinterventionerna håller ställningarna och fortfarande förblir några av de vanligaste ingreppen i svensk rutinsjukvård, med 9 000 ERCP/år och 14 000 galloperationer/år. Fortsatt kan vi notera att GallRiks användarna är flitiga och nogsamt fyller i registret i mer än 90 procent av de utförda ingreppen och att data fortsatt används för forskning och utveckling.

I år sjösattes också ett nytt nationellt vårdprogram (”NAG galla”) för gallstenssjukdomen och detta har förkunnats av aposteln Erik (Haraldsson) i olika sammanhang under året och kommer fortsatt förkunnas under 2024, bland annat vid GallRiksdagarna till våren (18-19 april). Temat blir då ”Den säkra gallan och ERCPn” och Sveriges mest meriterade föreläsare inom området kommer att föreläsa och sprida kunskap om hur Gallkirurgin och ERCP skall göras säkrare och därigenom minska risken för komplikationer vid dessa ingrepp och alla hälsas hjärtligt välkomna. Det är viktigt att vi fortsätter att träffas under GallRiksdagar, då vi där har möjlighet att diskutera registerfrågor och tillsammans utveckla vårt register.

Under hösten genomförde GallRiks en digital utbildningsdag med en uppdatering av vad som är på gång inom gallkirugin och ERCP och även en uppdatering av komplikationsregistreringen för alla flitiga koordinatorer på de 75 centra som är anslutna till GallRiks.

GallRiks har under 2023 anslutits till Vetenskapsrådet metadataverktyg ”RUT” (Register Utiliser Tool), som utgör en karta över registret i vilken man kan träda in i och uppleva hur GallRiks är uppbyggt och hur de olika variablerna hänger samman. RUT skall bereda möjlighet för forskare och andra intressenter att studera hur registret är uppbyggt. Man kan få en överblick vilka variabler som finns och hur de hänger samman och hur det kan användas i relation till andra register. 

Även hemsidan har utvecklats under året och en av de största förändringarna är att man nu kan se även kvalitativa parametrar för de deltagande sjukhusen. Tidigare har man bara kunnat följa produktionen vid sin enhet, men from i år kan man för ERCP följa mått som kanyleringsfrekvens respektive konverterings- och komplikationsfrekvens (lång vårdtid) vid galloperation, samt även att se hur duktig man är på att följa upp sina patienter efter ingreppen - en klar förbättring av hemsidan. Mer information hittar du under fliken Statistik.

Som vanligt deltog GallRiks i monterutställningen på Kirurgveckan och besökarantalet var högt och Lise-Lott och övriga i styrgruppen fick chans att möta våra användare av registret, ta emot reflexioner och hjälpa besökarna med deras frågor. I montern presenterades det nypublicerade nationella vårdprogrammet för gallstenskirurgi och på monitor visades film om vad som är på gång inom GallRiks, ett flertal operationsfilmer samt den prisade filmen om ERCP av Eva-Lena Syrén, Uppsala.

Slutligen kan nämnas att forskningsintensiteten i GallRiks är fortsatt hög med ytterligare avhandlingar och halvtider baserade på GallRiksdata under 2023. I december presenterade t.ex. My Blohm sin avhandling om säker gallstenskirurgi vid Karolinska Institutet och i november hade Arvid Gustafsson sin halvtid också om säker ERCP och Gallkirurgi vid Lunds Universitet och sammantaget. Nu  finns det över 60 publikationer i PubMed baserade på GallRiksdata

I hopp om en God Gallstensinterventionsfri Jul

Tack för fina insatser och ett gott registerarbete under 2023!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar GallRiks styrgrupp

Greger Olsson, Registerhållare Johanna Österberg, Ordförande Lise-Lott Prebner, Nationell koordinator

girlang 2 copy

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.