Frågor och svar

Vi önskar en ständig utveckling av kvalitetsregistret GallRiks där du som användare är en viktig del och kan påverka!

Har du en fråga eller synpunkt, både positiv eller negativ kontakta oss via formuläret Dina frågor.

Inkomna synpunkter kommer vi sedan att beakta i samband med förändringar i registret och inkomna frågor och svar publiceras nedan.

Frågor och svar gäller endast sjukvårdspersonal som är Gallriksanvändare och inte privatpersoner med medicinska frågor.

Har du en medicinsk fråga som rör din egen hälsa vänligen vänd dig till sjukvårdsrådgivningen där du bor. 

Gör så här?

 • Klicka på rubriken Dina frågor under Frågor och svar
 • Du kommer då till ett formulär där du fyller i din fråga eller synpunkt
 • Jag kommer sedan att besvara din fråga så snart jag kan
 • Vanliga frågor och svar kring registrering och hantering av registret kommer även att publiceras nedan.

 

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Sökning FAQ

Uppföljning 30-dagar kolecystektomi

Vilken funktion har fältet Kommentar från koordinatorn?

Längst ner i uppföljningsregistreringen finns det ett fält som heter Kommentar från koordinatorn. Det som skriv in i detta fält kommer inte med i registreringen, utan är enbart till för koordinatorns administration. Här finns möjlighet för koordinatorn att göra noteringar om varför registreringen ej är klar, t.ex. avvaktar PAD-svar. När det finns en inskriven kommentar i detta fält visas det på startsidan under ej klarmarkerade registreringar med ett rött utropstecken. Om man håller muspekaren över utropstecknet visas kommentaren. På detta sätt behöver man inte klicka in på registreringen för att se varför den ligger kvar på startsidan.

Hur följer jag upp en patient som inte tillhör mitt sjukhus, men som blivit opererad hos oss?

I de fall när du inte kommer åt patientjournalen för att kunna utföra uppföljningen kan du kontakta den lokala koordinatorn på den aktuella enheten/kliniken och be om hjälp med att kontrollera om det blivit några komplikationer efter åtgärden eller kontakta patienten på telefon för att göra uppföljningen.

 

Vad ska registreras som dagkirurgi

Gallopererade patienter som ligger kvar över natten på observationsplats får här ett öppenvårdsbesök och inskrivna som dagkirurgi. Jag registrerar inte detta som en inläggning, det vill säga utskrivning dag 2. Detta är oftast orsakat av sen operationsstart eller illamående efter narkos och inte på grund av komplikation.

Svar: Patienter som planeras som dagkirurgi ska registreras av operatören som dagkirurgi. Om det sedan är så att patienten får stanna kvar så kommer det att synas i er uppföljning, eftersom utskrivningsdagen har ett annat datum. Man skall inte gå in och ändra i operatörens registrering till inneliggande!

Pankreatit

När registrerar vi pankreatit som en komplikation?

När S-amylas är mer än 3 gånger normalvärdet och buksmärtor under längre tid än 24 timmar.

 •  Om Ja - vilken svårighetsgrad på pankreatiten?
 •  Lätt/måttlig - ej krävt vård på IVA.
 •  Svår - krävt IVA-vård.

 

Ytlig sårinfektion

Ska en ytlig sårinfektion registreras i GallRiks som en komplikation?

Nej, en ytlig sårinfektion skall inte registreras.

Det är inte alltid patienten söker på kirurgkliniken om detta problem uppstår utan det tas om hand på vårdcentralen. Alla koordinatorer har inte möjlighet att komma åt vårdcentralens anteckningar och det blir därför missat. För att vår data ska bli tillförlitlig så är det viktigt att vi alla gör lika.

6 månadersuppföljningen ska bort!

Vid förra koordinatormötet 6 februari beslutades att det inte ska göras några mer 6 månadersuppföljningar. För att få bort dem från startsidan så måste ni gå in på registreringen och fylla i dagens datum samt välja uppgift saknas i frågan angående komplikation. Andelningen till att vi inte har plockat bort den helt beror på att de kliniker där SF36 används har uppföljningen som en påminnelse om att det är dags att skicka ut en enkät. Detta är något som kommer att ändras på framöver men tills vidare så måste det vara kvar.

Varför går det ej att klarmarkera?

Varför går det inte att klarmarkera 30dagarsuppföljningen innan åtgärden är färdigregistrerad av doktorn?
Vid operationsregistreringen efterfrågas om gallblåsan skickad för PAD. Om 30 dagars registreringen görs innan denna fråga besvarats så kommer inte frågan om PADsvar att dyka upp i 30dagarsuppföljningen. Det går nu därför inte att klarmarkera innan läkarens registrering är klar.
 

PAD-svar

Det är inte alltid att svaret från patologen passar in på de alternativ som finns att välja på i GallRiks.

Det går inte heller att välja två alternativ så vid svårigheter att välja, registrerar man det som är allvarligast. Det är viktigast att fånga ev. adenom och cancer. Kronisk kolecystit är allvarligare än kolesterolos, akut kolecystit är allvarliga än kronisk kolecystit, adenom är allvarligare än akut kolecystit och cancer är allvarligast av dom alla.

 

Här följer några exempel på likvärdiga begrepp:

 •  Kolelitiasis~normal gallblåsa med sten
 •  
 • Gangränös gallblåsa~akut kolecystit
 •  
 • Flegmonös choelcystit~akut cholecystit
 •  
 • Gallblåsa med fibros och inflammation~kronisk cholecystit
 •  
 • Hyalinsklerotisk fibros~kronisk cholecystit

 

Extra natt på sjukhus på grund av resurin

Ska jag registrera det som en komplikation om patienten får tillbringa ett extra dygn på sjukhuset på grund utav att patienten inte kan kissa efter sin operation?

 Ja, registrera detta under övriga komplikationer.