Manualer och formulär

Här kan du hämta manualer för registrering av Oxygen, ventilator, CPAP och barnventilator armarna i Swedevox.

Vägledning för personer som rutinmässigt använder kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) vid sömnapné, deras familjer och för vårdpersonal.

Covid-19 pandemin utvecklas fort och ställer sjukvården inför stora utmaningar.  Målet med detta dokument är att ge rekommendationer gällande behandling med hemventilator i samband med Covid-19 pandemin

Performance och andfåddhet
 36.45 KB
 03-20-2017

Dessa frågor om WHO-performance och andfåddhet ingår i Swedevox oxygenformulär

Patientutbildning
 116.98 KB
 03-23-2018

Här kan du ladda ner checklistan för patientutbildning.

LTOT rökinfo
 7.29 KB
 11-14-2016

Förslag till skriftlig patientinformation om rökning och hemsyrgas

Resultat från sit-to-stand test kan prediktera 2-årsdödlighet hos personer med KOL.

Sit-to-stand test är en bättre prediktor för dödlighet än BMI, FEV1, dyspné och greppstyrka i handen.

Refer. Puhan et al. Eur Respir J 2013;42:956-63

Epworth Sleepiness Scale "nya"
 146.67 KB
 10-18-2019

Denna version av ESS (Epworth Sleepiness Scale) ersätter den tidigare från Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin. Formuläret får laddas ned och användas för patienter gällande sjukvård och Swedevox-registret men det får inte spridas därutöver.

Återstart PAP efter Covid 19
 648.63 KB
 09-18-2020

Att tänka på när man återupptar utredning och behandling av framför allt OSA efter Covid-19-stoppet

2016 LIVAHANDBOK
 240.02 KB
 11-14-2016

Du får här tillgång till den senaste versionen (2016) av LIVA-handboken för hemrespiratorbehandling mm hos barn. Den är sammanställd av sjuksköterska Alette Bagge vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.