Patientinformation komplett om Swedevox

Registrets fullständiga patientinformation

Detta är Swedevox

Andningssviktsregistret Swedevox är ett nationellt kvalitetsregister för behandling med syrgas eller respirator i hemmet. Huvudsyftet med registret är att utveckla kvaliteten på vården.

Om du inte tackar nej kommer information från dig därför att samlas in av vårdpersonalen och överföras till registret. Dessutom kommer viss information från folkbokföringen. Din vårdgivare är ansvarig för hanteringen när uppgifter om dig samlas in och rapporteras till Swedevox. Det övergripande juridiska ansvaret (centralt personuppgiftsansvar) för Swedevox har Regionstyrelsen i Region Skåne.

Filnamn: Patientinformation Swedevox GDPR 2023.pdf
Filstorlek: 31.35 KB
Träffar: 1402 Träffar
Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.