Kortversion patientinformation om Swedevox

Kortversion patientinformation om Swedevox

Din klinik är ansluten till ett nationellt kvalitetsregister som heter SWEDEVOX.

SWEDEVOX startade redan 1987 och är i princip heltäckande för Sverige, det vill säga att de flesta lungkliniker deltar i SWEDEVOX och man har lyckats registrera kring 85 % av patienterna som behandlats med hemsyrgas, hemventilator eller CPAP vid olika kliniker runt om i landet

Filnamn: Patientinformation angående SWEDEVOX v 2020-01-10 (2).pdf
Filstorlek: 137.12 KB
Träffar: 35 Träffar