INLEDNING           

Denna information riktar sig till dig med obstruktivt sömnapnésyndrom som behöver behandling med CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). En CPAP är en apparat som blåser in en jämn luftström genom näsa eller näsa+mun. Inom sjukvården används CPAP vid flera olika sjukdomstillstånd. Den här informationen handlar enbart om CPAP för behandling av sömnapné.

VAD ÄR SÖMNAPNÉ OCH VAD GÖR MAN ÅT DET?

Sömnapné innebär att man har upprepade andningsuppehåll när man sover. Om svalgväggar, tunga eller gomsegel är för slappa eller om det är trångt i svalget på grund av stora halsmandlar eller allmän fetma kommer inandningen att påverkas. En liten påverkan gör att man snarkar, en stor påverkan ger sömnapné.

Sömnapné stör sömnen trots att patienten själv sällan är medveten om det. Dagsömnighet är det vanligaste symptomet. Att behöva kissa ofta under natten är också vanligt. Nattsvett förekommer ofta.

Sömnapné är vanligt. I vårt land påbörjar ca 10 000 personer behandling med CPAP varje år.

Figuren nedan visar ett avsnitt på nio minuter från en utredning med nattlig andningsregistrering. Överst visas hur luftflödet över näsa och mun avstannar helt (Apné) sex gånger. Däremellan är andetagen regelbundna och kraftfulla. Den undre kurvan visar syremättnaden i blodet. Den sjunker kraftigt (Desat. = desaturation) i samband med apnéerna

OSAS-graf två kanaler

Om orsaken till apnéerna är stora halsmandlar kan det bli bättre efter operation. Detta gäller framför allt för barn eller unga vuxna. I övriga fall är en operation sällan lösningen på problemet sömnapné. Fetma är ofta en bidragande orsak till sömnapné. Viktminskning kan minska antalet apnéer och lindra symptomen.

Tandläkare och tandtekniker kan tillverka speciella tandställningar, så kallade apnéskenor, som drar fram underkäken. Metoden kan prövas framför allt vid lindrig sömnapné.

CPAP är den mest effektiva behandlingen vid sömnapné. Luftinblåsning genom näsa eller näsa+mun garanterar att svalget hålls öppet under inandning. Man kan därmed både andas och sova gott samtidigt. Behandlingen bör användas hela natten, varje natt i veckan.

VILKEN NYTTA GÖR NATTLIG CPAP?

Den omedelbara effekten av CPAP-behandling är att symptomen minskar snart efter behandlingsstart. Långsiktigt ger behandlingen minskad risk för komplikationer från hjärta och kärl, förbättrar överlevnaden samt minskad risk för trafikolyckor.

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?

I de allra flesta fall används en näs- eller ansiktsmask av liknande typ som på bilden.

CPAP-behandling med ansiktsmask

Apparaten är eldriven och tar andningsluften från rummet. Den väger oftast under ett kilo.

En modern CPAP känner av patientens andning och ställer in rätt tryck automatiskt minut för minut under natten. Den innehåller också ett minne där det samlas information om hur behandlingen fungerat.

VEM SKÖTER BEHANDLINGEN?

CPAP-behandlingen sköts oftast av lung- eller öronkliniker, men organisationen ser olika ut i olika landsting. En läkare utreder patienten och drar upp riktlinjerna för behandling. En sjuksköterska, tekniker eller sjukgymnast är den som i praktiken bestämmer hur behandlingen kommer att utformas. För att få en bra följsamhet till behandlingen är det viktigt med en noggrann maskpassning vid utprovningen. Idag finns det flera olika maskmodeller att välja på. 

Patientens kostnad för CPAP-utrustningen varierar starkt mellan olika landsting

FINNS DET RISKER MED BEHANDLINGEN?

Riskerna med CPAP-behandling är försumbara.

KVALITETSKONTROLL AV CPAP-BEHANDLING

Sedan 2010 finns ett uppföljningsregister som Svensk Lungmedicinsk Förening ansvarar för och som ingår i andningssviktregistret Swedevox. Där samlas uppgifter om sjukdom och behandlingsresultat för alla patienter som inte motsätter sig att ingå i registret. Dessa uppgifter används för att utvärdera och förbättra långtidsbehandling med CPAP. 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.