Swedevox
Utveckling av en svensk version av livskvalitetsfrågeformuläret SRI, avsett för patienter med Svår Respiratorisk Insufficiens, pågår. Arbetsgruppen består av Bengt Midgren, Marie Ekberg, Alf Tunsäter, Margareta Emtner och Anne Allgurén-Green.

 
Data för validering har insamlats, drygt 80 patienter med oxygen respektive hemrespirator från olika kliniker i landet har medverkat.


SRI skall nu närmast appliceras prospektivt på så väl oxygen- som hemrespiratorpatienter vid 15-20 kliniker i landet. Vi räknar med att samla in data från 750 patienter under tre år, och relatera resultaten till diagnos, behandlingsform och överlevnad.
Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK