Onsdag 7 september hölls ett webbinarium för att presentera SveDems modul för nya demensläkemedel, där ett nytt alzheimerläkemedel ansökt om godkännande och beslut väntas av den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, våren 2024. 

Maria Eriksdotter hälsade välkommen och berättade kort om SveDem och vårt uppdrag. Därefter berättade Linus Jönsson, som är medlem i SveDems styrgrupp, om modulens roll vid subventionsbeslut. Han nämnde att NT-rådet, som är ett samarbete mellan regionerna, kommer om EMA ger ett positivt beslut, att ta fram villkor för subvention, till exempel kriterier för vilka som skall erbjudas behandling och uppföljning. Linus framhöll att SveDems nya läkemedelsmodul kommer att ha stor betydelse för att kunna följa data över lång tid, något som kommer vara unikt då det inte finns något annat register i världen med samma möjlighet att samla kunskap om långtidseffekter över många år. 

Maria Eriksdotter berättade vidare att den i SveDem framtagna läkemedelsmodulen är ett resultat av samarbete mellan Sveriges minnesmottagningar, SveDems styrgrupp, myndigheter och med inspel från läkemedelsbolag. En basversion är framtagen som sedan på ett enkelt sätt kan anpassas efter de läkemedelsspecifika kriterier för vilka som skall erbjudas behandling och uppföljning. I SveDems läkemedelsmodul finns nu ”grundvariabler” om inklusion, dosering, uppföljning mm. Målet har varit att ta fram en basstruktur som är användarvänlig och med relevant information.

Madeleine Åkerman presenterade därefter en demo av läkemedelsmodulen och vilka funktioner den kommer att ha. Det finns fortfarande utrymme att lägga till variabler som man vill kunna följa. I den efterföljande diskussionen uppkom frågor kring kostnad för läkemedlen, hur många patienter som ska erbjudas behandling och etiska funderingar kring urval av patienter. Det finns ett stort intresse för de nya läkemedlen och vi ser fram emot att kunna bygga upp en gedigen databas som kommer att vara en viktig källa till kunskap och fortsatt utveckling inom området.

Här hittar du bilder från webbinariet.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.