För att anpassa registret till kommande integrationer med journalsystem har vi gjort en hel del förändringar. Det mesta är byte av benämningar av variabler eller rubriker, men vi har även tagit bort några frågor och lagt till ett svarsalternativ. Följande varibler har bytt benämning, men svarsalternativen är de samma.

OBS! Vi kommer att göra ytterligare korrigeringar av rapporterna i början av maj. Vet ej svaren måste beräknas om eftersom vi tagit bort frågor. De kan komma att visa lite falskt positivt värde tills dess korrigeringen är gjord.

I Grundregistrering

Byte av benämning
Boende - Boendeform
Anhörig - Boendeförhållande
Rubriken Familjär förekomst - Hereditet för demenssjukdom
Förstagradssläkting - Första gradens biologiska släkting
Andragradssläkting - Andra gradens biologiska släkting
MMT - MMSE-SR/MMT
Funktionsbedömning- Arbetsterapeutisk bedömning
Motorisk bedömning - Fysioterapeutisk bedömning
Språklig bedömning - Logopedisk bedömning
Neuroleptika - Antipsykosmedel
 
Svarsalternativet Ja vid Övenskommelse om bilkörning - Nu finns två Ja-alternativ 
-Ja, har avråtts från bilkörning
-Ja, kan fortsätta kör bil tillsvidare
 
Frågor som tagits bort
Remissdatum/kontaktdatum i primärvårdens registrering
Yrkesverksam
Läkemedel vid utredningsstart
Övriga inatser i hemmet
 

I Uppföljningen för specialistkliniken och primärvården samt Uppföljning i SÄBO

Alla variabler som finns i grundregistreringen och som anges ovan som ändrade är även ändrade i uppföljningen.
Därutöver är det mindre språkliga korrigeringar. Inga förändringar av variablerna.