Sedan den 20 oktober 2021 kan anslutna enheter i primärvården grundregistrera diagnosen Lindrig kognitiv störning vid misstanke om demenssjukdom. Sedan plattformsbytet i april har specialistenheter kunnat grundregistrera Lindrig kognitiv störning.

Att kunna registrera in lindrig kognitiv störning i SveDem är en anpassning till vårdförloppet Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. 

Nya mallar finns att ladda ner under fliken Verktyg

Med hjälp av SveDem kan anslutna enheter följa upp vårdförloppets indikatorer:

  • Andel personer med fullständig basal demensutredning
  • Antal dagar från kontakt/remissdatum till påbörjad utredning
  • Antal dagar från start av demensutredning till demensdiagnos
  • Andel med strukturerad funktions- och aktivitetsbedömning
  • Andel personer som behandlas med demensläkemedel vid Alzheimers sjukdom.
  • Andel personer med demenssjukdom där stöd har initierats i samband med demensdiagnos
  • Andel där initiativ till anhöriga har givits i samband med demensdiagnos

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.