Detta var en svensk rikstäckande kohortstudie som integrerade sex register, inklusive Svenska registret för kognitiva/demenssjukdomar – SveDem. 235 085 patienter med demens och 771 019 matchade kontrolldeltagare inkluderades i studien. Resultaten visade att patienter med demens uppvisade 2,3 och 1,7 gånger högre risk för oavsiktliga skador och fall under hög ålder (≥75 år), och 0,6 gånger högre suicidrisk i medelåldern (<65 år). Högre suicidrisk hittades hos patienter med både demens och två eller flera psykiatriska störningar. Riskerna för oavsiktliga skador och fall var högre vid frontotemporal demens, medan det var lägre suicidrisk vid blandad demens. Resultaten tyder på att suicidscreening vid tidig demenssjukdom och tidiga insatser för oavsiktliga skador och fallförebyggande bör tillhandahållas för äldre patienter med demens.

Här kan du läsa hela artikeln

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.