Göteborgs stad är en av de kommuner som deltar i SveDems projekt vars syfte är att stödja vård-och omsorgsboenden att komma i gång med utvecklings-och förbättringsarbete med hjälp av SveDems rapporter. 

Klicka här för att läsa en intervju med Cristina Wångblad, metodhandledare i demens vid Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborg.