Ett av syftena med SveDem är att använda registerdata för utvecklings-och förbättringsarbete.  Carina Stenmark, Silviasjuksköterska i Torsby kommun, har i 13 år oförtrutet drivit och utbildat många medarbetare i vård-och omsorg vad gäller förbättringsarbete genom SveDem. Klicka här för att läsa mer om Carinas arbete i Torsby kommun.