Jacob Holmer, ST-tandläkare på Karolinska Institutet, har erhållit pris för bästaJacob HolmerJacob Holmer forskningsrapport på Ordontologisk riksstämma i Göteborg. 

I sin forskningsrapport, baserad på data från SveDem och kvalitetsregistret SKaPa, har Jacob Holmer undersökt om svår tandförlust är en riskmarkör för att utveckla demens. Jacob Holmer disputerade tidigare i år vid Karolinska Institutet med sin avhandling Periodontal disease and cognitive disorders. Forskningsrapporten som prisades är en del av avhandlingen. 

 

 

 Klicka här för att ta del av Jacob Holmers avhandling Periodontal disease and cognitive disorders.

Klicka här för att ta del av artikel om Jacob Holmer i Tandläkartidningen